انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

اين موسسه در سال 1341 تأسيس شده و داراي 5/6 ورق چاپ مسطح و شش ورق چاپ افست است و نيز داراي بخش حروف‌چيني و صفحه‌آرايي رايانه‌اي، ليتوگرافي  و صحافي مي‌باشد.
وظيفه اصلي اين موسسه تأمين نيازهاي چاپي دانشگاه به ويژه كتب درسي و كمك درسي و پژوهشي و همچنين مجله‌هاي تخصصي است، اما در سالهاي اخير به دليل توسعه نسبي در جهت ارائه خدمات چاپي به متقاضيان خارج از دانشگاه نيز فعال بوده است.
توليد موسسه چاپ و انتشارات نسبت به سالهاي قبل از 1377 به حدود 2 برابر افزايش يافته است، با توجه به افزايش نرخ ملزومات چاپي هيچگونه افزايشي در تعرفه‌هاي چاپ صورت نپذيرفته و حتي در برخي موارد كاهش يافته است.
مهمترين اقدامات موسسه چاپ و انتشارات:
•    كاهش بيش از 50% نيرو
•    برنامه‌ريزي اصولي و صحيح به منظور بهره‌وري بيشتر و استفاده از حداكثر كارايي
•    پيگيري مجدانه به منظور اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد تعدادي از كاركنان
•    مسؤوليت پخش كتابهاي دانشگاه و افزايش فروش به 4 برابر قبل
•    مسؤوليت ايجاد و راه‌اندازي فروشگاه كتاب با شرايط مناسب براي دانشگاه و دانشجو
•    فروش ماشين لترپرس به علت عدم استفاده و كارايي لازم در اين موسسه به نحوه مطلوب
•    خريد يك دستگاه ماشين چاپ zp دوورقي دو رنگ جهت پيشبرد اهداف موسسه
•    خريد يك دستگاه شرينك در سال 1383 جهت بسته‌بندي و بالا بردن كيفيت نگهداري كتابها در انبار بمنظور تحويل به متقاضيان
•    خريد يك دستگاه ماشين تاكن جهت بخش صحافي در سال 1385

موارد ياد شده با وجود كاهش 50 درصدي كاركنان و افزايش فعاليتهاي چاپخانه در اين مدت تحقق يافته است.

 جستجو در سایت

تازه‌های نشر

طبيبان جان (گرايش هاي روان شناختي . روان درماني در اشعار عطار و
طبيبان جان (گرايش هاي روان شناختي . روان درماني در اشعار عطار و

روش هاي تحقيق آزمايشگاهي و مزرعه اي در اگرواكولوژي
روش هاي تحقيق آزمايشگاهي و مزرعه اي در اگرواكولوژي


حاضرین در سایت

ما 135 مهمان آنلاین داریم