نظریه احتمال

 • نویسندگان این کتاب با توجه به اهمیت و  کاربرد نظریة احتمال در علوم ریاضی؛ مهندسی؛ اقتصاد؛ فیزیک و غیره کتابی را به رشتة تحریر درآورده‌اند که علاوه بر دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم ریاضی، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی سایر رشته‌ها نیز مفید است. ویژگی‌های برجستة این کتاب عبارت‌اند از: -1 مجموعة کامل‌شده‌ای از درس نظریة احتمال (یا احتمال پیشرفته) مطابق با سرفصل‌های مصوّب دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی. -2 اثبات‌های تحلیلی همـــراه با جزئیات برای درک عمیق مبـــــاحث مطرح‌شده در کتاب. -3 مثال‌های متنوع در متن و پایان هر فصل. -4 راهنمای حل مسائل منتخب در پایان کتاب.

 • مفاهیم اساسی در نظریة احتمال

  متغیرهای تصادفی، امیدریاضی، استقلال و وابستگی

  نامساوی‌ها

  تابع مشخصه

  مفاهیم همگرایی

  قانون اعداد بزرگ

  قضیه‌های حد مرکزی

  مارتینگل با پارامتر گسسته

  برخی روابط مفید ریاضی

 • احتمالات --‏‫ راهنمای آموزشی (عالی)، احتمالات --‏‫ مسائل، تمرین‌ها و غیره (عالی)

 • خرید نسخه چاپی از: گیسوم
 • خرید نسخه الکتونیکی از: فیدیبو
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
    354   دفعه