مطالعات دز - پاسخ در محیط نرم‌افزار R مفاهیم و آنالیز داده‌ها در علوم علف‌های هرز و سم‌شناسی محیطی

  • آنالیز دُز- پاسخ به‌عنوان موضوعی مهم مورد توجه بسیاری از کاربران نرم‌افزار R در رشته‌های مختلف ازجمله زیست‌شناسی، کشاورزی، شیمی، سم‌شناسی محیطی و پزشکی قرار گرفته است. در حال حاضر، زبان برنامه‌نویسی آماری R و محیط گرافیکی آن RStudio پیشرفته‌ترین چهارچوب در زمینۀ دُز- پاسخ را فراهم کرده و با توجه به نبـــود یک منبع جامع در کشــور به‌عنوان راهنمای مناسب برای اجرای آن، کتاب حاضر این خلأ را پوشش داده است و قابلیت تبدیل به یک منبع قدرتمند استاندارد در تحلیل مسائل دُز- پاسخ را دارد. اثر حاضر دارای رویکرد مبتنی بر مثال است و به خوانندگان اجازه می‌دهد تا هر مرحله از آنالیز مطالعات تشریح‌شده را دوباره انجام دهند. این رویکرد خوانندگان را قادر می‌ســـازد تا مدل‌ها را برای بررسی مشکلات خود به کار گیرند و به تفسیـــر آن‌ها بپردازند. همچنین، این کتاب یک منبع با ارزش هم برای افراد مبتدی در مطالعات دُز- پاسخ و هــم  برای افرادی است که قبلاً با مدل‌ها و مفاهیم دُز- پاسخ آشنا هستند و می‌خواهند این مدل‌ها را در R برازش دهنــد. این مجمـــوعه می‌‌‌تواند برای محقّقــان علاقه‌منــد به مسائل دُز- پاسخ، دانشجویان، کارشناسان، پژوهشگران صنایع آفت‌کش‌ها، استادان و متخصّصان محترم در محیط‌های دانشگاهی و سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور بسیار مفید باشد.

  • فصل 1. مفاهیم، تعاریف و آنالیز داده های مدل‌‌‌ها و منحنی‌‌‌های دُز-پاسخ
    فصل 2. نصب و بارگذاری نرم‎افزار R و محیط گرافیکی آن (RStudio)
    فصل 3. مثال‎های موردی پیرامون برازش انواع منحنی‎های رگرسیون‎های غیرخطی

  • ‏‫آر (زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر) ، کشاورزی -- روش‌های آماری ، برگشت (ریاضیات)

  • خرید نسخه چاپی از: گیسوم
  • خرید نسخه الکتونیکی از: فیدیبو
K2_RATE_THIS_ITEM
(0 K2_VOTES)
    1033   K2_TIMES