فیزیولوژی گیاهی جلد دوم: هورمون‌های گیاهی

 • کتاب حاضر ترجمۀ فصولی از کتاب فیزیولوژی گیاهی اثر تایز و زایگر، اساتید دانشگاه کالیفرنیاست که شامل فصول مربوط به هورمون‌های گیاهی است. کتاب فیزیولوژی گیاهی از همان بدو انتشار مورد توجه و استفادۀ جدّی استادان، دانشجویان و صاحب‌نظران فیزیولوژی گیاهی در اغلب دانشگاه‌های ایران و سایر کشورهای جهان در رشته‌های زیست‌شناسی، علوم گیاهی، کشاورزی و جنگل‌داری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری قرار گرفته است.
  اثر حاضر، جلد دوم کتاب فیزیولوژی گیاهی (هورمون‌های گیاهی) ترجمه‌ای مشتمل بر 8 فصل است که شامل ترارسانی علامت، اکسین، جیبرلین‌ها، سیتوکینین، اتیلن، آبسیزیک‌اسید، براسینواستروئیدها و مسیرهای بیوسنتز هورمون‌هاست. این کتاب گستره‌ای از مطالب و یافته‌های علمی جدید درزمینۀ هورمون‌های گیاهی را دربرگرفته و جدیدترین و جامع‌ترین کتاب دربارۀ هورمون‌های گیاهی است که با انجام ویرایش و بازنگری‌های لازم در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

 • فصل 1. ترارسانی علامت
  فصل 2. اکسین: نخستین هورمون گیاهی شناخته‌شده
  فصل 3. جیبرلیـن‌ها: تنظیم‌کننده‏های ارتفاع گیاه و جوانه‏زنی دانه
  فصل 4. سیتوکینین‌ها: تنظیم‏کننده‏های تقسیم سلولی
  فصل 5. اتیلن، هورمون گازی
  فصل 6. آبسیزیک اسید: هورمون رسیدگی دانه و پاسخ به تنش
  فصل 7. براسینواستروئیدها: تنظیم‌کننده توسعه سلولی و نمو
  فصل 8. مسیرهای بیوسنتز هورمون‌ها

 • گیاهان -- فیزیولوژی

 • خرید نسخه چاپی از: گیسوم
 • خرید نسخه الکتونیکی از: فیدیبو
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
    218   دفعه