مرتب سازی براساس:
 • عنوان: محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
 • نویسنده: س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
 • مترجم: محمد مقیمانhome
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 450000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ماده آلی در کشاورزی پایدار
 • نویسنده: ف. مگداف، و. ر. ویل
 • مترجم: غلامحسین حق‌نیا، رضا قربانیhome، عاطفه رمضانیان
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 145000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: س‍اخ‍ت‌ و ک‍ارب‍رد م‍دل‍ه‍ای‌ ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ در ک‍ش‍اورزی‌
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د ب‍ن‍ای‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: رفاه اکولوژیکی طیور
 • نویسنده: یان. جی. اچ. دانکن، پنی هاوکینز‏‫
 • مترجم: ابوالقاسم گلیانhome، مریم مجدالدین، مجید قشلاق‌علیایی
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 120000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: راه‍ن‍م‍ای‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌
 • نویسنده: ج‍ی‍م‍ز س‍ی‌. ب‍ل‍ک‌ اس‍ت‍اک‌
 • مترجم: ح‍م‍ی‍ده‌ ق‍درت‍ی‌‌آزادی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 14000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ درخ‍ش‍ان‌ از ن‍گ‍اه‌ س‍ی‍دج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌
 • نویسنده: ح‍س‍ن‌ ج‍م‍ش‍ی‍دی‌
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 32000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ث‍م‍ار ال‍ق‍ل‍وب‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ض‍اف‌ و ال‍م‍ن‍س‍وب‌
 • نویسنده: اب‍وم‍ن‍ص‍ور ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌
 • مترجم: رض‍ا ان‍زاب‍ی‌ن‍ژاد
 • تاریخ انتشار: 1376
 • قیمت (ریال): 20700
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: تربیت بدنی و ورزش معلولین
 • نویسنده: سعید رضایی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید