مرتب سازی براساس:
 • عنوان: کاربست نقد بیرونی متن در حدیث‌شناسی (بر پایه آثار علامه شوشتری)
 • نویسنده: احمد زارع زردینی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 210000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فراوری‌های نوین در صنعت مواد غذایی؛ اثرات آن بر ویژگی‌های ریولوژیکی و عملکردی
 • نویسنده: جاسیم احمد ... [و دیگران]؛
 • مترجم: فخری شهیدیhome ... [ و دیگران]
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 690000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اقتصادسنجی خرد کاربردی : متغیرهای وابستۀ محدودشده با استفاده از Stata
 • نویسنده: محمد قربانیhome ،رضا رادمهر
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 260000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: دستنامه برنامه‌ریزی راهبردی در ورزش( از تئوری تا عمل)
 • نویسنده: رسول نظری، سیدمرتضی عظیم‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 280000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: بیماری های گاو
 • نویسنده: فلیپ آر اسکات، کولین دی پنی، آلاستیر آی مکرا
 • مترجم: سید علیرضا تقوی رضوی‌زاده،محمد آقا بابایی،هادی صمدیه
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 800000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: روان‌شناسی شناختی
 • نویسنده: مارک اچ اشکرافت
 • مترجم: حمیدرضا آقامحمدیان‌شعرباف، سیدمهران حسینی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 700000
 • اطلاعات بیشتر و خرید