مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مقدمه‌ای کوتاه بر اصول برنامه‌نویسی در نرم‌افزار MATLAB
 • نویسنده: وحید محتشمیhome، سیدجواد حسینی قنبرآباد
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 170000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: متابولیت‌های کاربردی قارچ‌ها (ساختار شیمیایی، بیوسنتز و ژنتیک مولکولی)
 • نویسنده: پریسا طاهریhome، زهره نسیمی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 150000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: فیزیولوژی گیاهی
 • نویسنده: ماریا دوکا
 • مترجم: دکتر علی گنجعلیhome، مریم زارع حسن آبادی، آزاده صفار یزدی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 250000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: ریزجلبک‌های تراریخته کارخانه‌های سبز سلولی
 • نویسنده: روزا لئون، آرورا گالوان، امیلیو فرناندز
 • مترجم: مازیار حبیبی پیرکوهی، افسانه محکمی، سیدحسن مرعشیhome
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 120000
 • اطلاعات بیشتر و خرید