مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ریزجلبک‌های تراریخته کارخانه‌های سبز سلولی
 • نویسنده: روزا لئون، آرورا گالوان، امیلیو فرناندز
 • مترجم: مازیار حبیبی پیرکوهی، افسانه محکمی، سید حسن مرعشی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 120000
 • عنوان: فیزیک عمومی برای دانشجویان علوم کشاورزی
 • نویسنده: سیدمجید صابری فتحی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 160000
 • کد خرید: 11348590
 • عنوان: مقدمه‌ای بر فرایندهای تصادفی
 • نویسنده: پیتروات جونز، پیتر اسمیت
 • مترجم: محمد امینی، ابوالقاسم بزرگ‌نیا
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 150000
 • کد خرید: 11350950
 • عنوان: ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی
 • نویسنده: ادوارد مک کافرتی
 • مترجم: محمدهادی مؤید، بهتاش هاشمی سالانقوچ
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 180000
 • کد خرید: 11350947
 • عنوان: مبانی طراحی فرایندهای انتقال جرم
 • نویسنده: اکبر شاهسوند، علی گرمرودی اصیل
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 280000
 • کد خرید: 11350958
 • عنوان: تحلیل شبکه اجتماعی
 • نویسنده: جان اسکات
 • مترجم: محسن نوغانی دخت بهمنی، مهسا صادقی‌نژاد
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 140000
 • کد خرید: 11328659
 • عنوان: مقاومت به گلایفوسیت در گیاهان زراعی و علف‌های هرز
 • نویسنده: ویجی کی ناندولا
 • مترجم: محمد تقی آل ابراهیم، ایرج نصرتی، کمال حاج محمدنیا قالی باف
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 200000
 • کد خرید: 11318163
 • عنوان: تحلیل تاریخچه رویداد کاربرد تحلیل بقا در علوم اجتماعی
 • نویسنده: محسن نوغانی دخت بهمنی، حمید مسعودی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 70000
 • کد خرید: 11318157
 • عنوان: اکولوژی میکروبی
 • نویسنده: لاری بارتون، دیانا نورثوپ
 • مترجم: بهار شهنواز
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 260000
 • کد خرید: 11316781
 • عنوان: دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، از 1299 تا 1357
 • نویسنده: وحید سینائی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 11328675
Page 1 of 48