مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مبانی و مباحث معناشناسی در جهان اسلام
 • نویسنده: منقور عبدالجلیل
 • مترجم: سیدحسین سیدی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 130000
 • عنوان: روش های آماری برای جغرافیا (راهنمای دانشجو)
 • نویسنده: پیتر آ راجرسون
 • مترجم: حمید شایان و دیگران
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 220000
 • عنوان: مهره داران کالبدشناسی مقایسه ای، عملکرد، تکامل
 • نویسنده: کنت وی کاردونگ
 • مترجم: منصور علی آبادیان، زین العابدین محمدی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 700000
 • عنوان: چند شکلی های تک نوکلئوتیدی (SNPs) در ژنوم
 • نویسنده: محمدرضا نصیری
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 130000
 • عنوان: آنالیز عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی
 • نویسنده: اصغر کرایه‌چیان
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 180000
 • کد خرید: 11371809
 • عنوان: ریزجلبک‌های تراریخته کارخانه‌های سبز سلولی
 • نویسنده: روزا لئون، آرورا گالوان، امیلیو فرناندز
 • مترجم: مازیار حبیبی پیرکوهی، افسانه محکمی، سید حسن مرعشی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 120000
 • عنوان: فیزیک عمومی برای دانشجویان علوم کشاورزی
 • نویسنده: سیدمجید صابری فتحی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 160000
 • کد خرید: 11348590
 • عنوان: مقدمه‌ای بر فرایندهای تصادفی
 • نویسنده: پیتروات جونز، پیتر اسمیت
 • مترجم: محمد امینی، ابوالقاسم بزرگ‌نیا
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 150000
 • کد خرید: 11350950
 • عنوان: ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی
 • نویسنده: ادوارد مک کافرتی
 • مترجم: محمدهادی مؤید، بهتاش هاشمی سالانقوچ
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 180000
 • کد خرید: 11350947
 • عنوان: مبانی طراحی فرایندهای انتقال جرم
 • نویسنده: اکبر شاهسوند، علی گرمرودی اصیل
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 280000
 • کد خرید: 11350958
Page 1 of 48