مرتب سازی براساس:
 • عنوان: نقش آهن در بیمارگرهای گیاهی
 • نویسنده: سعید طریقیhome ، عباداله عبادی، مجتبی دهقان نیری
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 300000
 • درخواست خرید: 11571921
 • عنوان: انگل‌های تیره گل جالیز: سازوکارهای انگلی و رهیافت‌های کنترلی
 • نویسنده: دنیل‌ام. جوئل، جاناتان گرسل، لایتون‌جی. مسلمان
 • مترجم: ابراهیم ایزدی‌ دربندی home
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 800000
 • درخواست خرید: 11571900
 • عنوان: برهم‌کنش‌های مولکولی گیاهان و میکروارگانیسم‌ها
 • نویسنده: نورمند برایسون، فؤاد دایف
 • مترجم: مجتبی ممرآبادیhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 640000
 • درخواست خرید: 11571889
 • عنوان: مباحث ضروری تولیدمثل
 • نویسنده: مارتین اچ. جانسون
 • مترجم: احمدعلی محمدپورhome ، علی محمدعینی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 900000
 • درخواست خرید: 11571876
 • عنوان: کاربرد آنزیم‌ها در تغذیه دام و طیور
 • نویسنده: مايكل آر. بدفورد؛ گري جي. پارتريج
 • مترجم: رضا ولی زادهhome، عليرضا ایوبی، طاهره عقيلی
 • درخواست خرید: 11571811
 • عنوان: علم تمرين در دوران رشد (روند تكامل از كودكي تا قهرماني)
 • نویسنده: مهدی قهرمانی مقدمhome ، بهمن میرازیی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 230000
 • درخواست خرید: 11568292
 • عنوان: مقاله پژوهشی در علوم پايه از نگارش تا انتشار
 • نویسنده: منصور علی‌آبادیانhome ، حسین رجائی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 160000
 • درخواست خرید: 11565494
 • عنوان: مباني شيمی سطح و حالتِ جامد
 • نویسنده: علی نخعی‌پورhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 350000
 • درخواست خرید: 11565517
Page 1 of 52