مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ویروس‌شناسی گیاهی کاربردی
 • نویسنده: دی‍وی‍د واک‍ی‌
 • مترجم: ب‍ه‍روز ج‍ع‍ف‍رپ‍ور ، ب‍ی‍ت‍ا ج‍ع‍ف‍رپ‍ور
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 28000
 • کد خرید: 1592557
 • عنوان: هدایه المتعلمین فی الطب
 • نویسنده: جلال متینی، ربیع‌بن‌احمد اخوینی
 • تاریخ انتشار: 1371
 • کد خرید: 1100230
 • عنوان: هزینه تصادفات ترافیکی ایران
 • نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ آی‍ت‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 14000
 • کد خرید: 1570977
 • عنوان: هشت مقاله تربیتی، فقهی، اجتماعی، کلامی، ادبی
 • نویسنده: سیدجواد مصطفوی
 • تاریخ انتشار: 1373
 • کد خرید: 165467
 • عنوان: هضم و سوخت-ساز در نشخوارکنندگان
 • نویسنده: محسن دانش‌مسگران، عبدالمنصور طهماسبی، علیرضا وکیلی ‬‬
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 36000
 • کد خرید: 1765998
 • عنوان: هنر و سبکهای شعر عربی
 • نویسنده: ش‍وق‍ی‌ ض‍ی‍ف‌
 • مترجم: م‍رض‍ی‍ه‌ آب‍اد
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 200000
 • کد خرید: 11209766
 • عنوان: هنر و سبک‌های نثر عربی
 • نویسنده: شوقی ضیف
 • مترجم: مرضیه آباد، روح الله مهدیان طرقبه
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 185000
 • کد خرید: 11313654
 • عنوان: هوا و اقلیم شناسی
 • نویسنده: ام‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍زاده‌، غلامعلی کمالی، فرهاد موسوی، محمد موسوی‌بایگی
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 160000
 • کد خرید: 1831615
 • عنوان: هوا و اقلیم‌شناسی در کشاورزی
 • نویسنده: محمد موسوی‌بایگی، بتول اشرف
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 53000
 • کد خرید: 1766006
 • عنوان: ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ان‍دودون‍ت‍ی‍ک‍س‌
 • نویسنده: اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ س‍ن‍دوزی‌
 • تاریخ انتشار: 1352
 • عنوان: یادنامه ابوالفضل بیهقی: مجموعه سخنرانیهای مجلس بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، ‎۲۱ تا ‎۲۵ شهریور ماه ‎۱۳۴۹
 • نویسنده: محمدجعفر یاحقی
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 97000
 • کد خرید: 1642702
 • عنوان: یادنامه ناصرخسرو: مجموعه مقالات کنگره بین المللی ناصرخسرو: دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی 23 تا 28 شهریور 1353
 • نویسنده: قطب علمی فردوسی و شاهنامه
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 200000
 • کد خرید: 11135154
صفحه54 از54