مرتب سازی براساس:
 • عنوان: آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ ۳ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ۳۵۰ ت‍م‍ری‍ن‌ و م‍ث‍ال‌)
 • نویسنده: زه‍را اف‍ش‍ارن‍ژاد
 • تاریخ انتشار: 1380
 • قیمت (ریال): 12000
 • درخواست خرید: 11284094
 • عنوان: آنالیز عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی
 • نویسنده: اصغر کرایه‌چیانhome
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 180000
 • درخواست خرید: 11371809
 • عنوان: آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
 • نویسنده: برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
 • مترجم: حسن حاجی کاظمی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • درخواست خرید: 1117316
 • عنوان: آنزیمها در صنایع غذایی
 • نویسنده: گرگوری تاکر، ال.اف.جی. وودز
 • مترجم: فخری شهیدیhome، مرضیه حسینی‌نژاد
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 52000
 • درخواست خرید: 1718485
 • عنوان: اثر تغییر اقلیم بر بوم نظامهای کشاورزی
 • نویسنده: گرنت آر. ادواردز، پاسکال ا. نیکلاس، پاول سی. دی نیوتن، آر. آندریو کارن
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome، لیلی تبریزی، رضا میرزایی‌تالارپشتی، مهدی نصیری محلاتیhome، محمد خیرخواه
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 62000
 • درخواست خرید: 1710074
 • عنوان: اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی
 • نویسنده: انریکه اورتگا - ریواس
 • مترجم: فخری شهیدیhome ،‌ الهام زایرزاده ، علی‌اکبر غلامحسین‌پور
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 200000
 • درخواست خرید: 11098101
 • عنوان: اح‍ت‍راق‌
 • نویسنده: ج‌. وارن‍ات‍ز، ی‍و. م‍اس‌، ر. دب‍ل‍ی‍و دی‌ب‍ل‌
 • مترجم: م‍ح‍م‍د م‍ق‍ی‍م‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1381
 • قیمت (ریال): 59000
 • درخواست خرید: 1488542
 • عنوان: احزاب و سازمانهای سیاسی و عملکرد آنها در خراسان (32-1320)
 • نویسنده: حسین الهیhome
 • تاریخ انتشار: 1383
 • قیمت (ریال): 18500
 • درخواست خرید: 11084065
 • عنوان: ادونیس: در عرصه شعر و نقد معاصر عرب
 • نویسنده: عباس عربhome
 • تاریخ انتشار: 1384
 • قیمت (ریال): 10500
 • درخواست خرید: 1318165
 • عنوان: ادیان خاور دور
 • نویسنده: ِفیاض قراییhome
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 22000
 • درخواست خرید: 1613244