مرتب سازی براساس:
 • عنوان: بیماری شناسی درختان: راهنمای مزرعه و آزمایشگاه
 • نویسنده: بلانچارد تاتار
 • مترجم: ِبهروز جعفرپورhome
 • تاریخ انتشار: 1371
 • درخواست خرید: 11284097
 • عنوان: بیماری های گوسفند
 • نویسنده: فیلیپ اسکات
 • مترجم: علیرضا تقوی‌رضوی‌زاده، محمدرضا اصلانی
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 200000
 • درخواست خرید: 1963142
 • عنوان: بیماریهای عفونی کودکان
 • نویسنده: وارد، کروگمن
 • مترجم: محمود پناهی
 • تاریخ انتشار: 1350
 • عنوان: بیماری های گاو
 • نویسنده: فلیپ آر اسکات، کولین دی پنی، آلاستیر آی مکرا
 • مترجم: سید علیرضا تقوی رضوی‌زاده،محمد آقا بابایی،هادی صمدیه
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 800000
 • عنوان: بیوانفورماتیک راهنمای درسی و عملی
 • نویسنده: جاناتان پوسنر
 • مترجم: سعیدرضا وصالhome، محمد عارفیان
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 380000
 • درخواست خرید: 11235710
 • عنوان: بیوتکنولوژی میکروبیولوژی صنعتی
 • نویسنده: ول‍ف‌ ک‍روگ‍ر، آن‍ال‍ی‍ز ک‍روگ‍ر
 • مترجم: علی مرتضویhome، سعید رحیمی‌یزدی، رسول کدخدایی، مهدی کریمی
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 160000
 • درخواست خرید: 11025811
 • عنوان: بیوشیمی سیلاژ
 • نویسنده: پ‌. م‍ک‍دون‍ال‍د، آر. ار. ه‍ن‍درس‍ون‌، اس‌. ج‍ی‌. ای‌. ه‍رون‌
 • مترجم: رضا ولی زادهhome، عباسعلی ناصریانhome، آب‍ت‍ی‍ن‌ اژدری‌ ف‍رد
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 25000
 • درخواست خرید: 1465586
 • عنوان: بیوشیمی عمومی
 • نویسنده: مهدی ایپکچی
 • تاریخ انتشار: 1358
 • عنوان: بیوشیمی و فیزیولوژی هورمون های گیاهی
 • نویسنده: ت‌. س‌. م‍ور
 • مترجم: مهرداد لاهوتیhome، م‍ری‍م‌ زارع‌ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، راض‍ی‍ه‌ اح‍م‍دی‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 50000
 • درخواست خرید: 1458505
 • عنوان: بیولوژی جلبکها
 • نویسنده: ه‍رم‍زدی‍ار ک‍ی‍ان‍م‍ه‍ر
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 47000
 • درخواست خرید: 1585276
 • عنوان: بیولوژی قارچها
 • نویسنده: سسیل‌ترنس اینگولد
 • مترجم: م‍ح‍م‍ود ذک‍ائ‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1376
 • درخواست خرید: 1117308
 • عنوان: بیولوژی و کنترل علفهای هرز
 • نویسنده: محمدحسن راشدمحصل، حسین نجفی، مهری‌دخت اکبرزاده
 • تاریخ انتشار: 1380
 • قیمت (ریال): 60000
 • درخواست خرید: 1618610
***********************