مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ‏‫مطالعاتی درباره جغرافیای انسانی شمال ایران‬‏‫
 • نویسنده: د پلانول
 • مترجم: سیروس سهامی
 • تاریخ انتشار: 1358
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: معماری اطلاعات: طراحی و یکپارچه‌سازی فضاهای اطلاعاتی
 • نویسنده: وِی دینگ، ژیا لین، مایکل زارو
 • مترجم: محسن نوکاریزیhome
 • تاریخ انتشار: 1399
 • قیمت (ریال): 350000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
 • نویسنده: م‍ی‍ران‍دا ل‍ی‌ پ‍ائ‍و
 • مترجم: اس‍دال‍ل‍ه‌ آزاد، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ف‍ت‍اح‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 17500
 • اطلاعات بیشتر و خرید