مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مفاهیم پایه در معماری دانشگاه
 • نویسنده: حامد کامل نیاhome، فرهاد کریمانی، مژگان روپوش، الهه نشاطی، فرزانه فریدونی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 270000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‍ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ در ن‍ظام‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌
 • نویسنده: م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا داورپ‍ن‍اه‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقاومت به علف‌کش‌ها در گیاهان: زیست‌شناسی و بیوشیمی
 • نویسنده: استفن بی پاولز، جوزف ای ام هولتوم
 • مترجم: مهدی راستگوhome، ایرج نصرتی، علیرضا حسن‌فرد، گلاره چقامیرزا
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 800000
 • اطلاعات بیشتر و خرید