مرتب سازی براساس:
 • عنوان: م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ل‍وره‍ا
 • نویسنده: م‍ح‍س‍ن‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ردان‍ای‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1354
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقدمه‌ای بر کشاورزی پایدار (رهیافت اقتصادی)
 • نویسنده: محمد قربانیhome، سعید یزدانی، هدی زارع‌ میرک‌آباد
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 75000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقدمه‌ای بر محاسبات علمی: یک رویکرد ماتریس - بردار با استفاده از متلب
 • نویسنده: چارلز فرانسیس ون لوان
 • مترجم: فائزه توتونيانhome، داود خجسته سالکویه
 • تاریخ انتشار: 1401
 • قیمت (ریال): 2300000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقدمه‌ای بر میکروبیولوژی صنعتی
 • نویسنده: م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ی‌. وی‍ت‍ز... [ودی‍گ‍ران‌]
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌،آرش کوچکیhome
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 990000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقدمه‌ای بر نظریه آمار
 • نویسنده: دون بوز، فرانکلین گریبیل، الکساندرمک‌فارلین مود
 • مترجم: ِعلی مشکانیhome
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 175000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقدمه‌ای در زمینه علم مدیریت کشاورزی: قسمت عمومی اصول و تئوری تولید
 • نویسنده: هوگواشتین هاوزر، کای لانگبهن، اووه پترز
 • مترجم: سیاوش دهقانیان
 • تاریخ انتشار: 1358
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقدمه‌ای کوتاه بر اصول برنامه‌نویسی در نرم‌افزار MATLAB
 • نویسنده: وحید محتشمیhome، سیدجواد حسینی قنبرآباد
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 170000
 • اطلاعات بیشتر و خرید