مرتب سازی براساس:
 • عنوان: م‍ی‍ک‍روب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ (جلد اول)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ی‍ردام‍ادی‌
 • تاریخ انتشار: 1342
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: م‍ی‍ک‍روب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ (جلد دوم)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ی‍ردام‍ادی‌
 • تاریخ انتشار: 1343
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروب‌شناسی دامپزشکی : عوامل باکتریایی و قارچی بیماریهای دام
 • نویسنده: جی.گلن سونگر،کارن‌دابلیو. پست
 • مترجم: غلامرضا هاشمی تبارhome،مهرناز راد
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 210000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: م‍ی‍ک‍روب‍ی‍ول‍وژی‌ غ‍ذای‍ی‌ م‍درن‌ (جلد 2)
 • نویسنده: م‍ول‍ف‌ ج‍ی‍م‍ز.ام‌. ج‍ی‌
 • مترجم: ِعلی مرتضویhome
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 48000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی غذایی مدرن (جلد دوم)
 • نویسنده: ج‍ی‍م‍ز. ام‌. ج‍ی‌
 • مترجم: ِعلی مرتضویhome ... [و دی‍گ‍ران‌]
 • تاریخ انتشار: 1376
 • قیمت (ریال): 13000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی غذایی مدرن (جی 2005) (جلد 1)
 • نویسنده: جیمزام. جی٬ مارتین‌جی. لاسنر٬ دیویدای. گلدن
 • مترجم: علی مرتضویhome٬ حمیدرضا ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): دوره 310000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی غذایی مدرن (جی 2005) (جلد 2)
 • نویسنده: جیمزام. جی٬ مارتین‌جی. لاسنر٬ دیویدای. گلدن
 • مترجم: علی مرتضویhome٬ حمیدرضا ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): دوره 310000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی (ادمز)
 • نویسنده: ام‌‌.ار. آدم‍ز، ام‌.ا. م‍س‌
 • مترجم: سید علی مرتضویhome، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍ادق‍ی‌‌م‍اه‍ون‍ک‌
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1400000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی (اصول تا عمل) جلد اول: میکروارگانیسم‌های مرتبط با مواد غذایی، بیماری‌های ناشی از مواد غذایی و فساد مواد غذایی
 • نویسنده: عثمان ارکمن، تی. فاروک بوزوگلو
 • مترجم: فخری شهیدیhome، سحر روشنک، ندا نورورزی، سمیرا مرادی، علیرضا وسیعی
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1200000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی (اصول تا عمل) جلد دوم: میکروارگانیسم‌های مرتبط با نگهداری و فراوری مواد غذایی
 • نویسنده: عثمان ارکمن، تی. فاروک بوزوگلو
 • مترجم: فخری شهیدیhome،سمیرا مرادی، علیرضا وسیعی،سحر روشنک، ندا نورورزی
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید