مرتب سازی براساس:
 • عنوان: ن‍ق‍د ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ن‍ق‍د ع‍رب‍ی‌
 • نویسنده: روز غ‍ری‍ب‌
 • مترجم: ن‍ج‍م‍ه‌ رج‍ای‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1378
 • قیمت (ریال): 6500
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نقد و نظری بر شعر گذشته فارسی از دیدگاه اخلاق اسلامی (جلد اول): شامل مباحث مقدماتی درباره نقد، نقد اخلاقی و معیارهای آن در اسلام، رسالت هنر و اخلاق، شعر و پیوند
 • نویسنده: حسین رزم جوhome
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 7000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نقد و نظری بر شعر گذشته فارسی از دیدگاه اخلاق اسلامی: تاریکیها و روشناییها (جلد دوم): شامل نقد و بررسی اخلاقی مضامین بد آموز و آموزنده موجود در شعر گذشته فارسی
 • نویسنده: حسین رزم جوhome
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 20000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نقش تنوع در کشاورزی پایدار
 • نویسنده: ریچارد السن، چارلز فرانسیس، استفان کافکا
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome، سمانه نجیب‌نیا
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 70000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نقش ساختار و کارکرد در طراحی و مدیریت بوم نظام‌های کشاورزی
 • نویسنده: ماسایی شیومی، هیروشی کویزومی
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 23500
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نگرشی معاصر بر کارآفرینی
 • نویسنده: دان‍ل‍د اف‌. ک‍ورات‍ک‍و، ری‍چ‍ارد ام‌. ه‍اج‍ت‍س
 • مترجم: اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ام‍ل‌م‍ح‍راب‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): دوره 120000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نگرشی معاصر بر کارآفرینی
 • نویسنده: دان‍ل‍د اف‌. ک‍ورات‍ک‍و، ری‍چ‍ارد ام‌. ه‍اج‍ت‍س
 • مترجم: اب‍راه‍ی‍م‌ ع‍ام‍ل‌م‍ح‍راب‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): دوره 120000
 • اطلاعات بیشتر و خرید