مرتب سازی براساس:
 • عنوان: میکروبیولوژی غذایی مدرن (جی 2005) (جلد 1)
 • نویسنده: جیمزام. جی٬ مارتین‌جی. لاسنر٬ دیویدای. گلدن
 • مترجم: علی مرتضویhome٬ حمیدرضا ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار: 1401
 • قیمت (ریال): دوره 2600000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی غذایی مدرن (جی 2005) (جلد 2)
 • نویسنده: جیمزام. جی٬ مارتین‌جی. لاسنر٬ دیویدای. گلدن
 • مترجم: علی مرتضویhome٬ حمیدرضا ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار: 1401
 • قیمت (ریال): دوره 2600000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی (ادمز)
 • نویسنده: ام‌‌.ار. آدم‍ز، ام‌.ا. م‍س‌
 • مترجم: سید علی مرتضویhome، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ص‍ادق‍ی‌‌م‍اه‍ون‍ک‌
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1400000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی (اصول تا عمل) جلد اول: میکروارگانیسم‌های مرتبط با مواد غذایی، بیماری‌های ناشی از مواد غذایی و فساد مواد غذایی
 • نویسنده: عثمان ارکمن، تی. فاروک بوزوگلو
 • مترجم: فخری شهیدیhome، سحر روشنک، ندا نورورزی، سمیرا مرادی، علیرضا وسیعی
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1200000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی (اصول تا عمل) جلد دوم: میکروارگانیسم‌های مرتبط با نگهداری و فراوری مواد غذایی
 • نویسنده: عثمان ارکمن، تی. فاروک بوزوگلو
 • مترجم: فخری شهیدیhome،سمیرا مرادی، علیرضا وسیعی،سحر روشنک، ندا نورورزی
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی
 • نویسنده: ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
 • مترجم: سید علی مرتضویhome، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار: 1401
 • قیمت (ریال): 2800000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نامگذاری و طبقه بندی جامع سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی (جهت دانشجویان و پژوهشگران علوم زمینی و مهندسی)
 • نویسنده: م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ آداب‍ی‌،محمدحسن کریم پورhome
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 40000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نانو سیالات
 • نویسنده: سعید زینالی‌هریس، مهدی شنبدی، احمد امیری
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 135000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: نخستین درس آماره های ترتیبی
 • نویسنده: ب‍ی‌. س‍ی‌. آرن‍ول‍د، ان‌. ب‍الاک‍ری‍ش‍ن‍ان‌، اچ‌. ان‌. ن‍گ‍اراج‍ا
 • مترجم: حسنعلی آذرنوشhome
 • تاریخ انتشار: 1379
 • اطلاعات بیشتر و خرید