مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مواد و فرایندهای تولید (جلد 2)
 • نویسنده: ای‌. پ‍ال‌ دگ‍ارم‍و، ت‌. ب‍ل‍ک‌، ر. ک‍ه‍س‍ر
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ح‍ائ‍ری‍ان‌ اردک‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 25000
 • کد خرید: 11086394
 • عنوان: مواد و فرایندهای تولید (جلد 3)
 • نویسنده: ای‌. پ‍ال‌ دگ‍ارم‍و، ت‌. ب‍ل‍ک‌، ر. ک‍ه‍س‍ر
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ح‍ائ‍ری‍ان‌ اردک‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 36000
 • کد خرید: 11086393
 • عنوان: مواد و فرایندهای تولید (جلد 4)
 • نویسنده: ای‌. پ‍ال‌ دگ‍ارم‍و، ت‌. ب‍ل‍ک‌، ر. ک‍ه‍س‍ر
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ح‍ائ‍ری‍ان‌ اردک‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 13000
 • کد خرید: 1449281
 • عنوان: مواد و فرایندهای تولید (جلد 5)
 • نویسنده: ای‌. پ‍ال‌ دگ‍ارم‍و، ت‌. ب‍ل‍ک‌، ر. ک‍ه‍س‍ر
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ح‍ائ‍ری‍ان‌ اردک‍ان‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 17000
 • کد خرید: 11086383
 • عنوان: مهندسی خاک و آب
 • نویسنده: گلن شواب و. کب. فریورت
 • مترجم: غلامحسین حق نیا ، امین علیزاده
 • تاریخ انتشار: 1368
 • عنوان: نگرشی نوین بر جنبه های بوم شناختی فیزیولوژیک گیاهان زراعی
 • نویسنده: علیرضا کوچکی، مهدی نصیری‌محلاتی، فرزاد مندنی، سرور خرم‌دل
 • تاریخ انتشار: 1390
 • قیمت (ریال): 86000
 • کد خرید: 1791743
 • عنوان: نوجوان و خانواده (UFGT نگاهی نوین به روان درمانی نوجوان)
 • نویسنده: بهرام‌علی قنبری‌هاشم‌آبادی، زهرا ودادیان
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 72000
 • کد خرید: 11142012
صفحه4 از4