مرتب سازی براساس:
 • عنوان: آسیب‌شناسی سیستمیک ماهی
 • نویسنده: ه‍ی‍ودب‍ل‍ی‍و. ف‍رگ‍وس‍ن‌
 • مترجم: داور ش‍اه‍س‍ون‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا م‍وث‍ق‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 28000
 • درخواست خرید: 1501675
 • عنوان: آمار توصیفی
 • نویسنده: ژرارد کالت
 • مترجم: حسن صادقی
 • تاریخ انتشار: 1370
 • قیمت (ریال): 1950
 • درخواست خرید: 1100245
 • عنوان: اصول ژنتیک کمی و مسائل آن
 • نویسنده: مجتبی طهمورث‌پور
 • تاریخ انتشار: 1387
 • قیمت (ریال): 36000
 • درخواست خرید: 1592565
 • عنوان: افق‌های نوین در مدیریت علف‌های هرز
 • نویسنده: داگلاس‌دی. بوهلر
 • مترجم: محمدحسن راشدمحصل، احمد حسینی
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 23000
 • درخواست خرید: 1451292
 • عنوان: اقتصاد منابع طبیعی، محیط زیست و سیاستگذاریها
 • نویسنده: ای‌. ک‍ولا
 • مترجم: س‍ی‍اوش‌ ده‍ق‍ان‍ی‍ان‌، ف‍رخ‌دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1394
 • قیمت (ریال): 185000
 • درخواست خرید: 11189917
 • عنوان: الگوریتمهای عددی: محاسبات در علوم و مهندسی
 • نویسنده: جیدو کریشنامورتی، سیامال‌کومار سن
 • مترجم: سیدابوالقاسم بزرگ‌نیا، فائزه توتونیان
 • تاریخ انتشار: 1374
 • درخواست خرید: 1100091
 • عنوان: برنامه‌ریزی خطی (روشها و کاربردها)
 • نویسنده: سل آی گس
 • مترجم: فائزه توتونیان
 • تاریخ انتشار: 1389
 • قیمت (ریال): 94000
 • درخواست خرید: 1688765
 • عنوان: بنیان های استوار ادب فارسی: تحقیقی در کارکردهای نثر فارسی - تحلیلی از قصه ابوعلی حسنک وزیر
 • نویسنده: ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌ ب‍ن‍ه‌گ‍ری‌ (گ‍ن‍اوه‌ای‌)
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 80000
 • درخواست خرید: 11117027
 • عنوان: بیماری های گوسفند
 • نویسنده: فیلیپ اسکات
 • مترجم: علیرضا تقوی‌رضوی‌زاده، محمدرضا اصلانی
 • تاریخ انتشار: 1392
 • قیمت (ریال): 200000
 • درخواست خرید: 1963142
 • عنوان: پردازش تصویر رقمی
 • نویسنده: راف‍ائ‍ل‌‌س‍ی‌.گ‍ون‍زال‍س‌، ری‍چ‍ارد‌ای‌.وودز
 • مترجم: م‍رت‍ض‍ی‌ خ‍ادم‍ی‌، داود ج‍ع‍ف‍ری‌
 • تاریخ انتشار: 1391
 • قیمت (ریال): 200000
 • درخواست خرید: 1889330
 • عنوان: پرورش گوسفند و بز
 • نویسنده: رضا ولی‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 180000
 • درخواست خرید: 1995668
 • عنوان: ترکیب های بین فلزی
 • نویسنده: گ‍ره‍ارد س‍اوت‍ف‌
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ ح‍ائ‍ری‍ان‌ اردک‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1382
 • قیمت (ریال): 38000
 • درخواست خرید: 1687374
صفحه1 از4
***********************