مرتب سازی براساس:
 • عنوان: مواد و فرایندهای تولید (جلد 1)
 • نویسنده: ای‌. پ‍ال‌ دگ‍ارم‍و، ت‌. ب‍ل‍ک‌، ر. ک‍ه‍س‍ر
 • مترجم: ِعلی حائریان اردکانیhome
 • تاریخ انتشار: 1388
 • قیمت (ریال): 38000
 • درخواست خرید: 11086394
 • عنوان: مواد و فرایندهای تولید (جلد 2)
 • نویسنده: ای‌. پ‍ال‌ دگ‍ارم‍و، ت‌. ب‍ل‍ک‌، ر. ک‍ه‍س‍ر
 • مترجم: ِعلی حائریان اردکانیhome
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 25000
 • درخواست خرید: 11086394
 • عنوان: مواد و فرایندهای تولید (جلد 3)
 • نویسنده: ای‌. پ‍ال‌ دگ‍ارم‍و، ت‌. ب‍ل‍ک‌، ر. ک‍ه‍س‍ر
 • مترجم: ِعلی حائریان اردکانیhome
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 36000
 • درخواست خرید: 11086393
 • عنوان: مواد و فرایندهای تولید (جلد 4)
 • نویسنده: ای‌. پ‍ال‌ دگ‍ارم‍و، ت‌. ب‍ل‍ک‌، ر. ک‍ه‍س‍ر
 • مترجم: ِعلی حائریان اردکانیhome
 • تاریخ انتشار: 1386
 • قیمت (ریال): 13000
 • درخواست خرید: 1449281
 • عنوان: مواد و فرایندهای تولید (جلد 5)
 • نویسنده: ای‌. پ‍ال‌ دگ‍ارم‍و، ت‌. ب‍ل‍ک‌، ر. ک‍ه‍س‍ر
 • مترجم: ِعلی حائریان اردکانیhome
 • تاریخ انتشار: 1385
 • قیمت (ریال): 17000
 • درخواست خرید: 11086383
 • عنوان: مهره داران کالبدشناسی مقایسه ای، عملکرد، تکامل
 • نویسنده: کنت وی کاردونگ
 • مترجم: منصور علی آبادیانhome، زین العابدین محمدی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 700000
 • درخواست خرید: 11412467
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی
 • نویسنده: ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
 • مترجم: علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 340000
 • درخواست خرید: 1995700
 • عنوان: نوجوان و خانواده (UFGT نگاهی نوین به روان درمانی نوجوان)
 • نویسنده: بهرامعلی قنبری هاشم آبادیhome، زهرا ودادیان
 • تاریخ انتشار: 1393
 • قیمت (ریال): 72000
 • درخواست خرید: 11142012
صفحه4 از4