مرتب سازی براساس:
تازه های کتاب
 • عنوان: اصول بیمه کشاورزی
 • نویسنده: محمد قربانی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 300000
 • عنوان: مبانی سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) (همراه با آموزش کامل نرم‌افزار Arc GIS
 • نویسنده: سیدرضا حسین زاده
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 540000
 • عنوان: فلزات سنگین در خاک
 • نویسنده: براین جی الووی
 • مترجم: امیر فتوت
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 550000
 • عنوان: کاربرد تحلیل شبکه GIS در جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
 • نویسنده: مسعود مینائی، مهدی بازرگان، هارون هدایت
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 260000
 • عنوان: مدل‌سازی محیط زیست
 • نویسنده: اندرو فورد
 • مترجم: مهدی کلاهی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 430000
 • عنوان: مکانیک آماری جامدات، گازهای حقیقی و مایعات
 • نویسنده: الهه گوهرشادی، علی فرزانه
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 150000
 • عنوان: طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
 • نویسنده: جواد خوش‌نگاه
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 500000
 • درخواست خرید: 11100218
 • عنوان: برنامه ‌نویسی شیء‌گرا به زبان جاوا برای برنامه نویسان C
 • نویسنده: صمد پایدار، فتانه زرین‌کلام
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 300000
 • عنوان: انتخاب ژنومی در دام
 • نویسنده: ژول ایرا ولر
 • مترجم: مریم نصرتی، محمدمهدی شریعتی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 180000
 • عنوان: مقدمه‌ای کوتاه بر اصول برنامه‌نویسی در نرم‌افزار MATLAB
 • نویسنده: وحید محتشمی، سیدجواد حسینی قنبرآباد
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 170000
 • عنوان: تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی
 • نویسنده: پی والسترا
 • مترجم: علی مرتضوی، محسن قدس‌ روحانی، حسین جوینده
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 260000
 • درخواست خرید: 11430947
 • عنوان: متابولیت‌های کاربردی قارچ‌ها (ساختار شیمیایی، بیوسنتز و ژنتیک مولکولی)
 • نویسنده: پریسا طاهری، زهره نسیمی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 150000
 • درخواست خرید: 11430752
صفحه1 از2
***********************