مرتب سازی براساس:
تازه های کتاب
 • عنوان: مبانی و مباحث معناشناسی در جهان اسلام
 • نویسنده: منقور عبدالجلیل
 • مترجم: سیدحسین سیدی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 130000
 • عنوان: هوا و اقلیم‌شناسی در کشاورزی
 • نویسنده: محمد موسوی‌بایگی، بتول اشرف
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 190000
 • کد خرید: 1766006
 • عنوان: دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری
 • نویسنده: م‍ه‍دی‌ م‍ش‍ک‍وه‌ال‍دی‍ن‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 139
 • قیمت (ریال): 150000
 • کد خرید: 1888444
 • عنوان: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌: روش‍ه‍ای‌ ی‍ک‌‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌ و چ‍ن‍د‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ دب‍ل‍ی‍و.‌اس‌. وی‌
 • مترجم: ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍روم‍ن‍د
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 1963278
 • عنوان: تحلیل آماری چند متغیری کاربردی
 • نویسنده: ریچارد آ جانسون، دین دبلیو ویچن
 • مترجم: حسینعلی نیرومند
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 370000
 • کد خرید: 11101796
 • عنوان: چند شکلی های تک نوکلئوتیدی (SNPs) در ژنوم
 • نویسنده: محمدرضا نصیری
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 130000
 • عنوان: آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
 • نویسنده: برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
 • مترجم: حسن حاجی کاظمی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 1117316
 • عنوان: محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
 • نویسنده: س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
 • مترجم: م‍ح‍م‍د م‍ق‍ی‍م‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 150000
 • کد خرید: 1485264
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی
 • نویسنده: ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
 • مترجم: علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 340000
 • کد خرید: 1995700
 • عنوان: مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ق‍ی‍م‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 1888985
 • عنوان: زبان تخصصی مهندسی مکانیک
 • نویسنده: علی کیانی‌فر
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 140000
 • کد خرید: 11122495
 • عنوان: ریزجلبک‌های تراریخته کارخانه‌های سبز سلولی
 • نویسنده: روزا لئون، آرورا گالوان، امیلیو فرناندز
 • مترجم: مازیار حبیبی پیرکوهی، افسانه محکمی، سید حسن مرعشی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 120000