مرتب سازی براساس:
تازه های کتاب
 • عنوان: رويكردي نوين به روان‌شناسي آموزش زبان
 • نویسنده: رضا پیش‌قدمhome ، شیما ابراهیمیhome، مریم طباطبائیان
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 300000
 • عنوان: فیزیولوژی غدد درون‌ریز مهره‌داران
 • نویسنده: دیویدا. نوریس، جیمزا. کار
 • مترجم: مرتضی‌ بهنام‌رسولیhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 650000
 • عنوان: کاربردهای سامانه اطلاعات مکانی در ArcGIS( با تاکید بر مدل‌سازی مسایل مهندسی و علوم محیطی)
 • نویسنده: مرجان قائمی، روزبه شادhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 400000
 • عنوان: کاربست نقد بیرونی متن در حدیث‌شناسی (بر پایه آثار علامه شوشتری)
 • نویسنده: احمد زارع زردینی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 210000
 • عنوان: فراوری‌های نوین در صنعت مواد غذایی؛ اثرات آن بر ویژگی‌های ریولوژیکی و عملکردی
 • نویسنده: جاسیم احمد ... [و دیگران]؛
 • مترجم: فخری شهیدیhome ... [ و دیگران]
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 690000
 • عنوان: پرورش گوسفند و بز
 • نویسنده: رضا ولی زادهhome
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 330000
 • عنوان: دستنامه برنامه‌ریزی راهبردی در ورزش( از تئوری تا عمل)
 • نویسنده: رسول نظری، سیدمرتضی عظیم‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 280000
 • عنوان: جبر خطی عددی با متلب
 • نویسنده: اصغر کرایه‌چیانhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 260000
 • عنوان: پاسخ‌های ايمنی عليه كرم‌ها
 • نویسنده: حسن برجیhome ، نونا مرادپور
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 360000
 • عنوان: اقتصادسنجی خرد کاربردی : متغیرهای وابستۀ محدودشده با استفاده از Stata
 • نویسنده: محمد قربانیhome ،رضا رادمهر
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 260000
 • عنوان: علم و هنر مدیریت تطبیق‌پذیر: نوآوری برای کشاورزی پایدار و مدیریت منابع طبیعی
 • نویسنده: کیت‌م. مور
 • مترجم: محسن جهانhome ،‌ جواد عظیم‌ زاده
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 380000
صفحه1 از2