مرتب سازی براساس:
 • عنوان: پرورش گوسفند و بز
 • نویسنده: رضا ولی زادهhome
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 330000
 • عنوان: دستنامه برنامه‌ریزی راهبردی در ورزش( از تئوری تا عمل)
 • نویسنده: رسول نظری، سیدمرتضی عظیم‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 280000
 • عنوان: جبر خطی عددی با متلب
 • نویسنده: اصغر کرایه‌چیانhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 260000
 • عنوان: پاسخ‌های ايمنی عليه كرم‌ها
 • نویسنده: حسن برجیhome ، نونا مرادپور
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 360000
 • عنوان: اقتصادسنجی خرد کاربردی : متغیرهای وابستۀ محدودشده با استفاده از Stata
 • نویسنده: محمد قربانیhome ،رضا رادمهر
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 260000
 • عنوان: علم و هنر مدیریت تطبیق‌پذیر: نوآوری برای کشاورزی پایدار و مدیریت منابع طبیعی
 • نویسنده: کیت‌م. مور
 • مترجم: محسن جهانhome ،‌ جواد عظیم‌ زاده
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 380000
 • عنوان: اصول فراوری و نگهداری مواد غذایی
 • نویسنده: فخری شهیدیhome ،آرش کوچکیhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 180000
 • عنوان: اکولوژی میکروبی: اکوسیستم‌های غذایی
 • نویسنده: فخری شهیدیhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 320000
 • عنوان: بیماری های گاو
 • نویسنده: فلیپ آر اسکات، کولین دی پنی، آلاستیر آی مکرا
 • مترجم: سید علیرضا تقوی رضوی‌زاده،محمد آقا بابایی،هادی صمدیه
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 800000
 • عنوان: شاهنامه فردوسی (کوتاه شده) همراه با مقدمه و توضیح دشواریهای متن و اسمهای خاص
 • نویسنده: ابوالقاسم فردوسی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 1100000
 • درخواست خرید: 1748433
 • عنوان: انتقال گرمای همرفت
 • نویسنده: آدریان بیژن
 • مترجم: جواد ابوالفضلی اصفهانیhome، وحید اطمینان
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 450000
 • درخواست خرید: 11117292
 • عنوان: روان‌شناسی شناختی
 • نویسنده: مارک اچ اشکرافت
 • مترجم: حمیدرضا آقامحمدیان‌شعرباف، سیدمهران حسینی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 700000
صفحه1 از2
***********************