مرتب سازی براساس:
 • عنوان: علم تمرين در دوران رشد (روند تكامل از كودكي تا قهرماني)
 • نویسنده: مهدی قهرمانی مقدمhome ، بهمن میرازیی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 230000
 • عنوان: مقالة پژوهشي در علوم پايه از نگارش تا انتشار
 • نویسنده: منصور علی‌آبادیان، حسین رجائی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 160000
 • عنوان: مباني شيمي سطح و حالتِ جامد
 • نویسنده: علی نخعی‌پورhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 350000
 • عنوان: خون‌شناسی دامپزشکی
 • نویسنده: محمد حیدرپورhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 800000
 • عنوان: كاربرد گياهان شورزيست در تغذية نشخواركنندگان
 • نویسنده: رضا ولی زادهhome ، علی رزاقی، محمد ترحمی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 170000
 • عنوان: اکولوژی عمومی: درسنامه آزمایشگاهی
 • نویسنده: جورج‌دبليو كاكس
 • مترجم: منصور مصداقی، سارا هوشمندمويد
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 500000
 • عنوان: تعيين حجم نمونه با نرم افزار PASS
 • نویسنده: هادی جباری نوقابیhome ، مهدیه عرفانیان
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 300000
 • عنوان: پرورش گوسفند و بز
 • نویسنده: رضا ولی زادهhome
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 330000
 • درخواست خرید: 11297661
 • عنوان: فراوری‌های نوین در صنعت مواد غذایی؛ اثرات آن بر ویژگی‌های ریولوژیکی و عملکردی
 • نویسنده: جاسیم احمد ... [و دیگران]؛
 • مترجم: فخری شهیدیhome ... [ و دیگران]
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 690000
 • درخواست خرید: 11497480
 • عنوان: کاربست نقد بیرونی متن در حدیث‌شناسی (بر پایه آثار علامه شوشتری)
 • نویسنده: احمد زارع زردینی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 210000
 • درخواست خرید: 11497479
 • عنوان: کاربردهای سامانه اطلاعات مکانی در ArcGIS( با تاکید بر مدل‌سازی مسایل مهندسی و علوم محیطی)
 • نویسنده: مرجان قائمی، روزبه شادhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 400000
 • درخواست خرید: 11497477
صفحه1 از2