مرتب سازی براساس:
 • عنوان: فیزیولوژی گیاهی
 • نویسنده: ماریا دوکا
 • مترجم: دکتر علی گنجعلی، مریم زارع حسن آبادی، آزاده صفار یزدی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 250000
 • عنوان: میکروبیولوژی مواد غذایی
 • نویسنده: ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
 • مترجم: علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 340000
 • درخواست خرید: 1995700
 • عنوان: هوا و اقلیم‌شناسی در کشاورزی
 • نویسنده: محمد موسوی‌بایگی، بتول اشرف
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 190000
 • درخواست خرید: 1766006
 • عنوان: دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری
 • نویسنده: م‍ه‍دی‌ م‍ش‍ک‍وه‌ال‍دی‍ن‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 150000
 • درخواست خرید: 1888444
 • عنوان: محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
 • نویسنده: س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
 • مترجم: م‍ح‍م‍د م‍ق‍ی‍م‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 150000
 • درخواست خرید: 1485264
 • عنوان: مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ق‍ی‍م‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • درخواست خرید: 1888985
 • عنوان: زبان تخصصی مهندسی مکانیک
 • نویسنده: علی کیانی‌فر
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 170000
 • درخواست خرید: 11122495
 • عنوان: متابولیت‌های کاربردی قارچ‌ها (ساختار شیمیایی، بیوسنتز و ژنتیک مولکولی)
 • نویسنده: پریسا طاهری، زهره نسیمی
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 150000
 • عنوان: آناتومی مقایسه‌ای اندام‌های حرکتی در حیوانات اهلی
 • نویسنده: ابوالقاسم نبی‌پور، احمدعلی محمدپور
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 160000
 • درخواست خرید: 1650342
 • عنوان: تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی
 • نویسنده: پی والسترا
 • مترجم: علی مرتضوی، محسن قدس‌ روحانی، حسین جوینده
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 260000
 • عنوان: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌: روش‍ه‍ای‌ ی‍ک‌‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌ و چ‍ن‍د‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌
 • نویسنده: وی‍ل‍ی‍ام‌ دب‍ل‍ی‍و.‌اس‌. وی‌
 • مترجم: ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ ن‍ی‍روم‍ن‍د
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • درخواست خرید: 1963278
 • عنوان: تحلیل آماری چند متغیری کاربردی
 • نویسنده: ریچارد آ جانسون، دین دبلیو ویچن
 • مترجم: حسینعلی نیرومند
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 370000
 • درخواست خرید: 11101796
صفحه1 از2
***********************