مرتب سازی براساس:
تازه های کتاب
 • عنوان: فرزندپروری ذهن‌آگاهانه: راهنمایی برای متخصصان سلامت روان
 • نویسنده: سوزارن باگلز، کاتلین رستیفو
 • مترجم: علی مشهدیhome، زهرا بندار کاخکی، حسین فرخی، سرور موسی‌زاده
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 950000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: توصیف و تحلیل پوشش گیاهی با رویکرد عملی (ترجمه ویراست دوم)
 • نویسنده: مارتین کنت
 • مترجم: منصور مصداقی، محمدباقر عرفانیان
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 1100000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: مقاومت به علف‌کش‌ها در گیاهان: زیست‌شناسی و بیوشیمی
 • نویسنده: استفن بی پاولز، جوزف ای ام هولتوم
 • مترجم: مهدی راستگوhome، ایرج نصرتی، علیرضا حسن‌فرد، گلاره چقامیرزا
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 800000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: اگرواکولوژی در سپهر پساتوسعه: اکولوژی سیاسی کشاورزی
 • نویسنده: عمر فلیپه خیرالدو
 • مترجم: علیرضا کوچکیhome، عبدالمجید مهدوی دامغانی، حسین محمودی
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 500000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
 • عنوان: زیست‌شناسی بذر و عملکرد گیاهان زراعی دانه‌ای
 • نویسنده: دنیس بی. اگلی
 • مترجم: رضا توکل افشاریhome، آیدین حمیدی، علی شایان‌فر
 • تاریخ انتشار: 1400
 • قیمت (ریال): 600000
 • اطلاعات بیشتر و خرید
Page 1 of 2