مرتب سازی براساس:
تازه های کتاب
 • عنوان: ریاضیات مهندسی پیشرفته
 • نویسنده: اص‍غ‍ر ب‍رادران‌‌رح‍ی‍م‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 250000
 • کد خرید: 11122485
 • عنوان: طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
 • نویسنده: جواد خوش‌نگاه
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 350000
 • کد خرید: 11100218
 • عنوان: مقدمه ای بر میکروبیولوژی صنعتی
 • نویسنده: م‍ای‍ک‍ل‌ ج‍ی‌. وی‍ت‍ز... [ودی‍گ‍ران‌]
 • مترجم: ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌، آرش‌ ک‍وچ‍ک‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 250000
 • کد خرید: 11120809
 • عنوان: مهندسی تهویه مطبوع و حرارت مرکزی
 • نویسنده: م‍ح‍م‍د م‍ق‍ی‍م‍ان‌
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 1888985
 • عنوان: م‍دل‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ب‍رای‌ آم‍ار
 • نویسنده: ال‍وی‍ن‌ رن‍چ‍ر
 • مترجم: ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌ آذرن‍وش‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ب‍زرگ‌ن‍ی‍ا
 • قیمت (ریال): 190000
 • کد خرید: 1963285
 • عنوان: زبان تخصصی مهندسی مکانیک
 • نویسنده: علی کیانی‌فر
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 140000
 • کد خرید: 11122495
 • عنوان: ریزجلبک‌های تراریخته کارخانه‌های سبز سلولی
 • نویسنده: روزا لئون، آرورا گالوان، امیلیو فرناندز
 • مترجم: مازیار حبیبی پیرکوهی، افسانه محکمی، سید حسن مرعشی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 120000
 • عنوان: مقدمه‌ای بر فرایندهای تصادفی
 • نویسنده: پیتروات جونز، پیتر اسمیت
 • مترجم: محمد امینی، ابوالقاسم بزرگ‌نیا
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 150000
 • کد خرید: 11350950
 • عنوان: مبانی طراحی فرایندهای انتقال جرم
 • نویسنده: اکبر شاهسوند، علی گرمرودی اصیل
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 280000
 • کد خرید: 11350958
 • عنوان: فیزیک عمومی برای دانشجویان علوم کشاورزی
 • نویسنده: سیدمجید صابری فتحی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 160000
 • کد خرید: 11348590
 • عنوان: ترمودینامیک و سینتیک علم خوردگی
 • نویسنده: ادوارد مک کافرتی
 • مترجم: محمدهادی مؤید، بهتاش هاشمی سالانقوچ
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 180000
 • کد خرید: 11350947
 • عنوان: تحلیل شبکه اجتماعی
 • نویسنده: جان اسکات
 • مترجم: محسن نوغانی دخت بهمنی، مهسا صادقی‌نژاد
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 140000
 • کد خرید: 11328659