مرتب سازی براساس:
تازه های کتاب
 • عنوان: اکولوژی عمومی: درسنامه آزمایشگاهی
 • نویسنده: جورج‌دبليو كاكس
 • مترجم: منصور مصداقی، سارا هوشمندمويد
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 500000
 • عنوان: تعيين حجم نمونه با نرم افزار PASS
 • نویسنده: هادی جباری نوقابیhome ، مهدیه عرفانیان
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 300000
 • عنوان: پرورش گوسفند و بز
 • نویسنده: رضا ولی زادهhome
 • تاریخ انتشار: 1397
 • قیمت (ریال): 330000
 • درخواست خرید: 11297661
 • عنوان: فراوری‌های نوین در صنعت مواد غذایی؛ اثرات آن بر ویژگی‌های ریولوژیکی و عملکردی
 • نویسنده: جاسیم احمد ... [و دیگران]؛
 • مترجم: فخری شهیدیhome ... [ و دیگران]
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 690000
 • درخواست خرید: 11497480
 • عنوان: کاربست نقد بیرونی متن در حدیث‌شناسی (بر پایه آثار علامه شوشتری)
 • نویسنده: احمد زارع زردینی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 210000
 • درخواست خرید: 11497479
 • عنوان: کاربردهای سامانه اطلاعات مکانی در ArcGIS( با تاکید بر مدل‌سازی مسایل مهندسی و علوم محیطی)
 • نویسنده: مرجان قائمی، روزبه شادhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 400000
 • درخواست خرید: 11497477
 • عنوان: فیزیولوژی غدد درون‌ریز مهره‌داران
 • نویسنده: دیویدا. نوریس، جیمزا. کار
 • مترجم: مرتضی‌ بهنام‌رسولیhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 650000
 • درخواست خرید: 11497476
 • عنوان: بیوشیمی عمومی
 • نویسنده: علی ایزدی دربندی، ابراهیم ایزدی دربندیhome ، کژوان ساعدموچشی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 650000
 • درخواست خرید: 11497475
 • عنوان: درمان شناختي‌رفتاري، اصول و فراسوي آن
 • نویسنده: جوديت‌اس بک
 • مترجم: علی مشهدیhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 550000
 • درخواست خرید: 11497474
 • عنوان: راز جهان کوانتومی
 • نویسنده: یوئن اسکوایرز
 • مترجم: سیدمجید صابری فتحیhome ، ریحانه صالح‌مقدم، مصطفی قدمگاهی
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 300000
 • درخواست خرید: 11497473
 • عنوان: روش تحقیق پیمایشی (راهنمای عملی)
 • نویسنده: محمد قربانیhome
 • تاریخ انتشار: 1398
 • قیمت (ریال): 380000
 • درخواست خرید: 11497472
Page 1 of 2