مرتب سازی براساس:
تازه های کتاب
 • عنوان: تحلیل شبکه اجتماعی
 • نویسنده: جان اسکات
 • مترجم: محسن نوغانی دخت بهمنی، مهسا صادقی‌نژاد
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 140000
 • عنوان: مقاومت به گلایفوسیت در گیاهان زراعی و علف‌های هرز
 • نویسنده: ویجی کی ناندولا
 • مترجم: محمد تقی آل ابراهیم، ایرج نصرتی، کمال حاج محمدنیا قالی باف
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 200000
 • کد خرید: 11318163
 • عنوان: تحلیل تاریخچه رویداد کاربرد تحلیل بقا در علوم اجتماعی
 • نویسنده: محسن نوغانی دخت بهمنی، حمید مسعودی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 70000
 • کد خرید: 11318157
 • عنوان: اکولوژی میکروبی
 • نویسنده: لاری بارتون، دیانا نورثوپ
 • مترجم: بهار شهنواز
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 260000
 • کد خرید: 11316781
 • عنوان: دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، از 1299 تا 1357
 • نویسنده: وحید سینائی
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • عنوان: فراتحلیل (مبانی و کاربردها) همراه با کاربرد نرم‌‌افزار CMA.2
 • نویسنده: محسن نوغانی‌دخت‌بهمنی، سیداحمد میرمحمدتبار
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 90000
 • عنوان: هنر و سبک‌های نثر عربی
 • نویسنده: شوقی ضیف
 • مترجم: مرضیه آباد، روح الله مهدیان طرقبه
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 185000
 • کد خرید: 11313654
 • عنوان: بررسی توان تمایزی سلول‌های بنیادی با هدف استفاده در مهندسی بافت و پزشکی ترمیمی
 • نویسنده: مریم مقدم ‌متین
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 460000
 • کد خرید: 11318351
 • عنوان: مبانی بازاریابی ورزشی
 • نویسنده: پیتز، برندا جی.
 • مترجم: سید مرتضی عظیم‌زاده، فاطمه حیدری، ابوالقاسم بزم آرا
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 300000
 • کد خرید: 11313662
 • عنوان: معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها
 • نویسنده: اصغر کرایه‌چیان
 • تاریخ انتشار: 1396
 • قیمت (ریال): 190000
 • کد خرید: 1963271
 • عنوان: راهنمای عملی تکثیر درختان و درختچه‌های حاشیه رودخانه و فضای سبز شهری
 • نویسنده: آرنتکسا پرادا، دانیل آریزپه
 • مترجم: محمد فرزام، وحید حسینی
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 130000
 • کد خرید: 11285956
 • عنوان: دستور زبان فارسی بر پایه نظریه گشتاری
 • نویسنده: م‍ه‍دی‌ م‍ش‍ک‍وه‌ال‍دی‍ن‍ی‌
 • تاریخ انتشار: 1395
 • قیمت (ریال): 120000
 • کد خرید: 1888444