• عنوان : جبر خطی عددی و کاربردها (جلد 1)
  • نویسنده : بیسوا نات داتا
  • مترجم : فائزه توتونیانhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
  • نویسنده : س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
  • مترجم : محمد مقیمانhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : آنالیز عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی
  • نویسنده : اصغر کرایه‌چیانhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 180000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : جبر خطی عددی و کاربردها (جلد 2)
  • نویسنده : بیسوا نات داتا
  • مترجم : فائزه توتونیانhome
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 120000
منتشرشده در کتابهای برگزیده