• عنوان : جبر خطی عددی و کاربردها (جلد 1)
 • نویسنده : بیسوا نات داتا
 • مترجم : فائزه توتونیانhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
 • نویسنده : س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
 • مترجم : محمد مقیمانhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : آنالیز عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی
 • نویسنده : اصغر کرایه‌چیانhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 180000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : جبر خطی عددی و کاربردها (جلد 2)
 • نویسنده : بیسوا نات داتا
 • مترجم : فائزه توتونیانhome
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 120000
منتشرشده در کتابهای برگزیده