• عنوان : محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
 • نویسنده : س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
 • مترجم : محمد مقیمانhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 1)
 • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌، ِحسین نوعیhome
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 135000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : انتقال حرارت: اصول و کاربرد (جلد 2)
 • نویسنده : م‍ح‍م‍د خ‍ش‍ن‍ودی‌،حسین نوعیhome
 • تاریخ انتشار : 1390
 • قیمت (ریال) : 66000
منتشرشده در کتابها