• عنوان : اکولوژی میکروبی
  • نویسنده : لاری بارتون، دیانا نورثوپ
  • مترجم : بهار شهنوازhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 260000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : روشهای اندازه گیری تنوع زیستی
  • نویسنده : حمید اجتهادیhome، عادل سپهری، حمیدرضا عکافی
  • تاریخ انتشار : 1391
  • قیمت (ریال) : 56000
  • عنوان : تحلیل داده‌ها در بوم‌شناسی پوشش گیاهی با استفاده از نرم‌افزار R
  • نویسنده : اوتو ويلدی
  • مترجم : منصور مصداقی،‌ محسن شرافتمندراد
  • تاریخ انتشار : 1398
  • قیمت (ریال) : 550000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : اثر تغییر اقلیم بر بوم نظامهای کشاورزی
  • نویسنده : گرنت آر. ادواردز، پاسکال ا. نیکلاس، پاول سی. دی نیوتن، آر. آندریو کارن
  • مترجم : علیرضا کوچکیhome، لیلی تبریزی، رضا میرزایی‌تالارپشتی، مهدی نصیری محلاتیhome، محمد خیرخواه
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 62000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : اکولوژی عمومی: درسنامه آزمایشگاهی
  • نویسنده : جورج‌دبليو كاكس
  • مترجم : منصور مصداقی، سارا هوشمند مؤيد
  • تاریخ انتشار : 1398
  • قیمت (ریال) : 600000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : اقتصاد و بوم شناسی: مرزهای نو و توسعه پایدار
  • نویسنده : ادوارد ب‍ارب‍ی‍ر
  • مترجم : محمود دانشور کاخکیhome، سیاوش دهقانیانhome، ف‍رخ‌دی‍ن‌ ق‍زل‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1385
  • قیمت (ریال) : 17000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
  • نویسنده : بیل فریدمن
  • مترجم : علیرضا کوچکیhome، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1391
  • قیمت (ریال) : 40000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : فنون سرشماری در بوم شناسی : ( راهنمای عملی شمارش و نمو نه برداری گیاهان وجانوران)
  • نویسنده : ویلیام ج. ساترلند
  • مترجم : محمد جنگجو،منصور علی آبادیانhome، ریحانه عطاریزدی
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 250000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : ماده آلی در کشاورزی پایدار
  • نویسنده : ف. مگداف، و. ر. ویل
  • مترجم : غلامحسین حق‌نیا، رضا قربانیhome، عاطفه رمضانیان
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 145000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : نقش تنوع در کشاورزی پایدار
  • نویسنده : ریچارد السن، چارلز فرانسیس، استفان کافکا
  • مترجم : علیرضا کوچکیhome، سمانه نجیب‌نیا
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 70000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
Page 1 of 2