• عنوان : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ری‍ه‍ای‌ زم‍ان‍ی‌: روش‍ه‍ای‌ ی‍ک‌‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌ و چ‍ن‍د‌م‍ت‍غ‍ی‍ری‌
  • نویسنده : وی‍ل‍ی‍ام‌ دب‍ل‍ی‍و.‌اس‌. وی‌
  • مترجم : حسینعلی نیرومندhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : ریشه‌های واحد، هم‌جمعی و تغییر ساختاری
  • نویسنده : جی.اس . مالادا ، این.مو کیم
  • مترجم : محمد قربانیhome، فاطمه حیات‌غیبی، سمانه شاه‌حسین‌دستجردی
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 70000
منتشرشده در کتابها