• عنوان : بیماری های گوسفند
  • نویسنده : فیلیپ اسکات
  • مترجم : علیرضا تقوی‌رضوی‌زاده، محمدرضا اصلانی
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 200000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
  • نویسنده : برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
  • مترجم : حسن حاجی کاظمی
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابها
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : انتقال گرمای همرفت
  • نویسنده : آدریان بیژن
  • مترجم : جواد ابوالفضلی اصفهانیhome، وحید اطمینان
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 450000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : آزمونهای ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ (ان‍دام‌ فوقانی‌)
  • نویسنده : س‍ن‍درا.‌ج‍ی‌. ش‍ول‍ت‍ز، پ‍گ‍ی‌.‌ای‌. ه‍وگ‍ل‍وم‌، دی‍وی‍د.‌اچ‌. پ‍ری‍ن‌
  • مترجم : الهام حکاکhome، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ی‍ث‍رب‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1386
  • قیمت (ریال) : 100000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : مبانی بهینه سازی سازه ها
  • نویسنده : آر. ت‍ی‌. ه‍ف‍ت‍ک‍ه‌ وزد. گ‍وردال‌
  • مترجم : محمدحسین ابوالبشریhome
  • تاریخ انتشار : 1382
  • قیمت (ریال) : 89000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : باروری و مامایی در اسب
  • نویسنده : جی‌سی‌دبلیو اینگلند
  • مترجم : ِامیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان گروسی،ِنیما فرزانهhome
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 57000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : کالبدشناسی مقایسه ای سر، گردن و قفسه سینه در حیوانات اهلی
  • نویسنده : احمدعلی محمدپورhome
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 170000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : اگرواکولوژی
  • نویسنده : میگوئل. آلتیری، کلارا نیکولز
  • مترجم : محسن جهانhome، محمدبهزاد امیری، مریم جوادی، مریم جهانی(کندری)
  • تاریخ انتشار : 1394
  • قیمت (ریال) : 120000
منتشرشده در کتابها
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از4