• عنوان : آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
 • نویسنده : برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
 • مترجم : حسن حاجی کاظمی
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 300000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : بیماری های گوسفند
 • نویسنده : فیلیپ اسکات
 • مترجم : علیرضا تقوی‌رضوی‌زاده، محمدرضا اصلانی
 • تاریخ انتشار : 1392
 • قیمت (ریال) : 200000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : مبانی بهینه سازی سازه ها
 • نویسنده : آر. ت‍ی‌. ه‍ف‍ت‍ک‍ه‌ وزد. گ‍وردال‌
 • مترجم : محمدحسین ابوالبشریhome
 • تاریخ انتشار : 1382
 • قیمت (ریال) : 89000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

منتشرشده در کتابها

 • عنوان : آزمونهای ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ (ان‍دام‌ فوقانی‌)
 • نویسنده : س‍ن‍درا.‌ج‍ی‌. ش‍ول‍ت‍ز، پ‍گ‍ی‌.‌ای‌. ه‍وگ‍ل‍وم‌، دی‍وی‍د.‌اچ‌. پ‍ری‍ن‌
 • مترجم : الهام حکاکhome، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ی‍ث‍رب‍ی‌
 • تاریخ انتشار : 1386
 • قیمت (ریال) : 100000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : انتقال گرمای همرفت
 • نویسنده : آدریان بیژن
 • مترجم : جواد ابوالفضلی اصفهانیhome، وحید اطمینان
 • تاریخ انتشار : 1397
 • قیمت (ریال) : 450000
منتشرشده در تازه های کتاب

 • عنوان : باروری و مامایی در اسب
 • نویسنده : جی‌سی‌دبلیو اینگلند
 • مترجم : ِامیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان گروسی،ِنیما فرزانهhome
 • تاریخ انتشار : 1390
 • قیمت (ریال) : 57000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : اگرواکولوژی
 • نویسنده : میگوئل. آلتیری، کلارا نیکولز
 • مترجم : محسن جهانhome، محمدبهزاد امیری، مریم جوادی، مریم جهانی(کندری)
 • تاریخ انتشار : 1394
 • قیمت (ریال) : 120000
منتشرشده در کتابها

منتشرشده در کتابها

 • عنوان : کالبدشناسی مقایسه ای سر، گردن و قفسه سینه در حیوانات اهلی
 • نویسنده : احمدعلی محمدپورhome
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 170000
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از4