• عنوان : بیماری های گوسفند
  • نویسنده : فیلیپ اسکات
  • مترجم : سیدعلیرضا تقوی رضوی زادهhome ، محمدرضا اصلانی
  • تاریخ انتشار : 1399
  • قیمت (ریال) : 1200000
K2_PUBLISHED_IN تازه های کتاب
  • عنوان : آنالیز و طراحی سازه های بلند (ویرایش جدید - با اصلاحات)
  • نویسنده : برایان استنفورد اسمیت، الکس کول
  • مترجم : حسن حاجی کاظمی
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 300000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : انتقال گرمای همرفت
  • نویسنده : آدریان بیژن
  • مترجم : جواد ابوالفضلی اصفهانیhome، وحید اطمینان
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 450000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : مبانی بهینه سازی سازه ها
  • نویسنده : آر. ت‍ی‌. ه‍ف‍ت‍ک‍ه‌ وزد. گ‍وردال‌
  • مترجم : محمدحسین ابوالبشریhome
  • تاریخ انتشار : 1382
  • قیمت (ریال) : 89000
  • عنوان : آزمونهای ارزی‍اب‍ی‌ آس‍ی‍ب‌‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ (ان‍دام‌ فوقانی‌)
  • نویسنده : س‍ن‍درا.‌ج‍ی‌. ش‍ول‍ت‍ز، پ‍گ‍ی‌.‌ای‌. ه‍وگ‍ل‍وم‌، دی‍وی‍د.‌اچ‌. پ‍ری‍ن‌
  • مترجم : الهام حکاکhome، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ی‍ث‍رب‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1386
  • قیمت (ریال) : 100000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : کالبدشناسی مقایسه ای سر، گردن و قفسه سینه در حیوانات اهلی
  • نویسنده : احمدعلی محمدپورhome
  • تاریخ انتشار : 1399
  • قیمت (ریال) : 500000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : باروری و مامایی در اسب
  • نویسنده : جی‌سی‌دبلیو اینگلند
  • مترجم : امیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان گروسی،ِنیما فرزانهhome
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 57000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : اصول تئوری الکترو مغناطیس
  • نویسنده : جی .آر .رتیس، اف. جی. میلفورد
  • مترجم : جلال صمیمی، ناصر علیزاده قمصری
  • تاریخ انتشار : 1355
K2_PUBLISHED_IN کتابها
Page 1 of 4