• عنوان : زوج‌ها در فرایند درمان: رویکردها و فنون در درمان کارآمد
    • نویسنده : جرالد آر. ویکس و استفن تی. فیف
    • مترجم : فص سیدعلی کیمیاییhome، مریم سادات فخری، مونا کارگر، راحله مهدویان فرد، مجید جهانیان، راضیه کرامتی
    • تاریخ انتشار : 1399
    • قیمت (ریال) : 800000
K2_PUBLISHED_IN تازه های کتاب