• عنوان : محاسبات عددی-کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات...
    • نویسنده : س‌. و. پ‍ت‍ن‍ک‍ار
    • مترجم : محمد مقیمانhome
    • تاریخ انتشار : 1396
    • قیمت (ریال) : 150000
منتشرشده در کتابها