• عنوان : تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی
    • نویسنده : پی والسترا
    • مترجم : علی مرتضوی، محسن قدس‌ روحانی، حسین جوینده
    • تاریخ انتشار : 1397
    • قیمت (ریال) : 260000
منتشرشده در کتابها