• عنوان : میکروبیولوژی مواد غذایی
 • نویسنده : ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
 • مترجم : علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 340000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : آنزیمها در صنایع غذایی
 • نویسنده : گرگوری تاکر، ال.اف.جی. وودز
 • مترجم : فخری شهیدیhome، مرضیه حسینی‌نژاد
 • تاریخ انتشار : 1389
 • قیمت (ریال) : 52000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی
 • نویسنده : انریکه اورتگا - ریواس
 • مترجم : فخری شهیدیhome ،‌ الهام زایرزاده ، علی‌اکبر غلامحسین‌پور
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 200000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : روش‌های نوین نگهداری مواد غذایی
 • نویسنده : جی.دبلیو. گلد
 • مترجم : حمید بهادرقدوسی، شهره نیکخواه
 • تاریخ انتشار : 1386
 • قیمت (ریال) : 32000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی (به انضمام پیشگویی میکروبیولوژیکی و روشهای آنالیز سریع در میکروبیولوژی مواد غذایی)
 • نویسنده : علی مرتضویhome، ال‍ه‍ام‌ خ‍ان‍ی‌‌پ‍ور، ه‍اش‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌پ‍رور
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 90000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : روشهای خشک کردن مواد غذایی
 • نویسنده : گ‍وس‍ت‍او. ب‍ارب‍وس‍اک‍ان‍واس‌، ه‍ام‍ب‍رت‍و وگ‍ام‍رک‍ادو
 • مترجم : علی مرتضویhome، م‍س‍ع‍ود ش‍ف‍اف‍ی‌زن‍وزی‍ان‌، اک‍رم‌ آری‍ان‌ف‍ر، راض‍ی‍ه‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍د، ش‍ب‍ن‍م‌ اس‍دی‌ن‍ژاد
 • تاریخ انتشار : 1386
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : دستورالعمل کنترل کیفی آزمایشگاهی در کارخانه های قند
 • نویسنده : خلیل بهزادhome،محمدباقر باقرزاده،محمد الهیhome
 • تاریخ انتشار : 1391
 • قیمت (ریال) : 67000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی (با منشا دامی)
 • نویسنده : وی‍ل‍ی‍ام‌ت‌. ه‍اب‍رت‌...[و دی‍گ‍ران‌]
 • مترجم : محمد محسن زادهhome، س‍ع‍ی‍د خ‍ان‍زادی‌
 • تاریخ انتشار : 1391
 • قیمت (ریال) : 54000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : روش های پخت اکستروژن، کاربرد، تئوری و قابلیت اجرا
 • نویسنده : لسزک موسکیکی
 • مترجم : فخری شهیدیhome، امین سیدیعقوبی، طراوت قنبرزاده
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 68000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : بسته بندی مواد غذایی فرآوری شده به روش های غیرحرارتی
 • نویسنده : جانگ اچ. هان
 • مترجم : ناصر صداقتhome، مریم بهرام‌پرور
 • تاریخ انتشار : 1392
 • قیمت (ریال) : 62000
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از2