• عنوان : میکروبیولوژی مواد غذایی
  • نویسنده : ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
  • مترجم : علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 340000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : آنزیمها در صنایع غذایی
  • نویسنده : گرگوری تاکر، ال.اف.جی. وودز
  • مترجم : فخری شهیدیhome، مرضیه حسینی‌نژاد
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 52000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی
  • نویسنده : انریکه اورتگا - ریواس
  • مترجم : فخری شهیدیhome ،‌ الهام زایرزاده ، علی‌اکبر غلامحسین‌پور
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 200000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : روش‌های نوین نگهداری مواد غذایی
  • نویسنده : جی.دبلیو. گلد
  • مترجم : حمید بهادرقدوسی، شهره نیکخواه
  • تاریخ انتشار : 1386
  • قیمت (ریال) : 32000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی (به انضمام پیشگویی میکروبیولوژیکی و روشهای آنالیز سریع در میکروبیولوژی مواد غذایی)
  • نویسنده : علی مرتضویhome، ال‍ه‍ام‌ خ‍ان‍ی‌‌پ‍ور، ه‍اش‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌پ‍رور
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 90000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : دستورالعمل کنترل کیفی آزمایشگاهی در کارخانه های قند
  • نویسنده : خلیل بهزادhome،محمدباقر باقرزاده،محمد الهیhome
  • تاریخ انتشار : 1391
  • قیمت (ریال) : 67000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : روشهای خشک کردن مواد غذایی
  • نویسنده : گ‍وس‍ت‍او. ب‍ارب‍وس‍اک‍ان‍واس‌، ه‍ام‍ب‍رت‍و وگ‍ام‍رک‍ادو
  • مترجم : علی مرتضویhome، م‍س‍ع‍ود ش‍ف‍اف‍ی‌زن‍وزی‍ان‌، اک‍رم‌ آری‍ان‌ف‍ر، راض‍ی‍ه‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍د، ش‍ب‍ن‍م‌ اس‍دی‌ن‍ژاد
  • تاریخ انتشار : 1386
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی (با منشا دامی)
  • نویسنده : وی‍ل‍ی‍ام‌ت‌. ه‍اب‍رت‌...[و دی‍گ‍ران‌]
  • مترجم : محمد محسن زادهhome، س‍ع‍ی‍د خ‍ان‍زادی‌
  • تاریخ انتشار : 1391
  • قیمت (ریال) : 54000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : روش های پخت اکستروژن، کاربرد، تئوری و قابلیت اجرا
  • نویسنده : لسزک موسکیکی
  • مترجم : فخری شهیدیhome، امین سیدیعقوبی، طراوت قنبرزاده
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 68000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : بسته بندی مواد غذایی فرآوری شده به روش های غیرحرارتی
  • نویسنده : جانگ اچ. هان
  • مترجم : ناصر صداقتhome، مریم بهرام‌پرور
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 62000
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از2