• عنوان : تکنولوژی شیر و فرآورده های لبنی
  • نویسنده : پی والسترا
  • مترجم : علی مرتضوی، محسن قدس‌ روحانی، حسین جوینده
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 260000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : تولید پنیر فتا به روش صنعتی و سنتی
  • نویسنده : ریچاردکنت رابینسون، تمیم
  • مترجم : حمیدبهادر قدوسی
  • تاریخ انتشار : 1379
منتشرشده در کتابها