• عنوان : آسیب‌شناسی سیستمیک ماهی
    • نویسنده : ه‍ی‍ودب‍ل‍ی‍و. ف‍رگ‍وس‍ن‌
    • مترجم : داور شاهسونیhome، احمدرضا موثقیhome
    • تاریخ انتشار : 1387
    • قیمت (ریال) : 28000
منتشرشده در کتابهای برگزیده