• عنوان : طراحی و کنترل ستون های تقطیر با استفاده از شبیه سازی نرم افزار Aspen
  • نویسنده : ویلیام‌ال. لوبین
  • مترجم : امیرسعید موسوی‌حجازی، آزاده سعادت‌عاکفی ،اکبر شاهسوندhome
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 60000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : میکروبیولوژی مواد غذایی
  • نویسنده : ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
  • مترجم : علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 340000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : آنزیمها در صنایع غذایی
  • نویسنده : گرگوری تاکر، ال.اف.جی. وودز
  • مترجم : فخری شهیدیhome، مرضیه حسینی‌نژاد
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 52000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی
  • نویسنده : انریکه اورتگا - ریواس
  • مترجم : فخری شهیدیhome ،‌ الهام زایرزاده ، علی‌اکبر غلامحسین‌پور
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 200000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : ترکیب های بین فلزی
  • نویسنده : گ‍ره‍ارد س‍اوت‍ف‌
  • مترجم : علی حائریان اردکانیhome، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1382
  • قیمت (ریال) : 38000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : روش‌های نوین نگهداری مواد غذایی
  • نویسنده : جی.دبلیو. گلد
  • مترجم : حمید بهادرقدوسی، شهره نیکخواه
  • تاریخ انتشار : 1386
  • قیمت (ریال) : 32000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی (به انضمام پیشگویی میکروبیولوژیکی و روشهای آنالیز سریع در میکروبیولوژی مواد غذایی)
  • نویسنده : علی مرتضویhome، ال‍ه‍ام‌ خ‍ان‍ی‌‌پ‍ور، ه‍اش‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌پ‍رور
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 90000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : دستورالعمل کنترل کیفی آزمایشگاهی در کارخانه های قند
  • نویسنده : خلیل بهزادhome،محمدباقر باقرزاده،محمد الهیhome
  • تاریخ انتشار : 1391
  • قیمت (ریال) : 67000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : روشهای خشک کردن مواد غذایی
  • نویسنده : گ‍وس‍ت‍او. ب‍ارب‍وس‍اک‍ان‍واس‌، ه‍ام‍ب‍رت‍و وگ‍ام‍رک‍ادو
  • مترجم : علی مرتضویhome، م‍س‍ع‍ود ش‍ف‍اف‍ی‌زن‍وزی‍ان‌، اک‍رم‌ آری‍ان‌ف‍ر، راض‍ی‍ه‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍د، ش‍ب‍ن‍م‌ اس‍دی‌ن‍ژاد
  • تاریخ انتشار : 1386
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : بیوتکنولوژی میکروبیولوژی صنعتی
  • نویسنده : ول‍ف‌ ک‍روگ‍ر، آن‍ال‍ی‍ز ک‍روگ‍ر
  • مترجم : علی مرتضویhome، سعید رحیمی‌یزدی، رسول کدخدایی، مهدی کریمی
  • تاریخ انتشار : 1393
  • قیمت (ریال) : 160000
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از3