• عنوان : طراحی و کنترل ستون های تقطیر با استفاده از شبیه سازی نرم افزار Aspen
 • نویسنده : ویلیام‌ال. لوبین
 • مترجم : امیرسعید موسوی‌حجازی، آزاده سعادت‌عاکفی ،اکبر شاهسوندhome
 • تاریخ انتشار : 1390
 • قیمت (ریال) : 60000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : میکروبیولوژی مواد غذایی
 • نویسنده : ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
 • مترجم : علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
 • تاریخ انتشار : 1396
 • قیمت (ریال) : 340000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : آنزیمها در صنایع غذایی
 • نویسنده : گرگوری تاکر، ال.اف.جی. وودز
 • مترجم : فخری شهیدیhome، مرضیه حسینی‌نژاد
 • تاریخ انتشار : 1389
 • قیمت (ریال) : 52000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی
 • نویسنده : انریکه اورتگا - ریواس
 • مترجم : فخری شهیدیhome ،‌ الهام زایرزاده ، علی‌اکبر غلامحسین‌پور
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 200000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : ترکیب های بین فلزی
 • نویسنده : گ‍ره‍ارد س‍اوت‍ف‌
 • مترجم : علی حائریان اردکانیhome، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ه‍م‍ت‍ی‌
 • تاریخ انتشار : 1382
 • قیمت (ریال) : 38000
منتشرشده در کتابهای برگزیده

 • عنوان : روش‌های نوین نگهداری مواد غذایی
 • نویسنده : جی.دبلیو. گلد
 • مترجم : حمید بهادرقدوسی، شهره نیکخواه
 • تاریخ انتشار : 1386
 • قیمت (ریال) : 32000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی (به انضمام پیشگویی میکروبیولوژیکی و روشهای آنالیز سریع در میکروبیولوژی مواد غذایی)
 • نویسنده : علی مرتضویhome، ال‍ه‍ام‌ خ‍ان‍ی‌‌پ‍ور، ه‍اش‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌‌پ‍رور
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 90000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : روشهای خشک کردن مواد غذایی
 • نویسنده : گ‍وس‍ت‍او. ب‍ارب‍وس‍اک‍ان‍واس‌، ه‍ام‍ب‍رت‍و وگ‍ام‍رک‍ادو
 • مترجم : علی مرتضویhome، م‍س‍ع‍ود ش‍ف‍اف‍ی‌زن‍وزی‍ان‌، اک‍رم‌ آری‍ان‌ف‍ر، راض‍ی‍ه‌ ن‍ی‍ازم‍ن‍د، ش‍ب‍ن‍م‌ اس‍دی‌ن‍ژاد
 • تاریخ انتشار : 1386
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : دستورالعمل کنترل کیفی آزمایشگاهی در کارخانه های قند
 • نویسنده : خلیل بهزادhome،محمدباقر باقرزاده،محمد الهیhome
 • تاریخ انتشار : 1391
 • قیمت (ریال) : 67000
منتشرشده در کتابها

 • عنوان : بیوتکنولوژی میکروبیولوژی صنعتی
 • نویسنده : ول‍ف‌ ک‍روگ‍ر، آن‍ال‍ی‍ز ک‍روگ‍ر
 • مترجم : علی مرتضویhome، سعید رحیمی‌یزدی، رسول کدخدایی، مهدی کریمی
 • تاریخ انتشار : 1393
 • قیمت (ریال) : 160000
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از3