• عنوان : میکروبیولوژی مواد غذایی
  • نویسنده : ویلیام فریزیر، دنیس وستهوف
  • مترجم : علی مرتضوی، مهدی کاشانی نژاد، حمید ضیاءالحق
  • تاریخ انتشار : 1396
  • قیمت (ریال) : 340000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : روش‌های نوین نگهداری مواد غذایی
  • نویسنده : جی.دبلیو. گلد
  • مترجم : حمید بهادرقدوسی، شهره نیکخواه
  • تاریخ انتشار : 1386
  • قیمت (ریال) : 32000
منتشرشده در کتابها