• عنوان : آموزش کاربردی متلب و سیمولینک در مهندسی
    • نویسنده : سیدعلیرضا اقوامی
    • تاریخ انتشار : 1399
    • قیمت (ریال) : 1100000
K2_PUBLISHED_IN تازه های کتاب