• عنوان : تحلیل داده‌ها در بوم‌شناسی پوشش گیاهی با استفاده از نرم‌افزار R
  • نویسنده : اوتو ويلدی
  • مترجم : منصور مصداقی،‌ محسن شرافتمندراد
  • تاریخ انتشار : 1398
  • قیمت (ریال) : 550000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : مطالعات دز - پاسخ در محیط نرم‌افزار R مفاهیم و آنالیز داده‌ها در علوم علف‌های هرز و سم‌شناسی محیطی
  • نویسنده : علی‌اصغر چیت‌بند، مهدی نصیری محلاتیhome، محمدحسن راشدمحصلhome
  • تاریخ انتشار : 1399
  • قیمت (ریال) : 300000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : بوم‌شناسی عملکردی و فیلوژنتیکی در نرم‌افزار R
  • نویسنده : ناتان جی. سوونسون
  • مترجم : حمید اجتهادیhome، مارال بشیرزاده
  • تاریخ انتشار : 1399
  • قیمت (ریال) : 450000
K2_PUBLISHED_IN تازه های کتاب