• عنوان : انرژی خورشیدی: معرفی سامانه‌ها و فرایندهای نیروگاهی و غیرنیروگاهی انرژی خورشیدی
    • نویسنده : محمودرضا گلزاریانhome
    • تاریخ انتشار : 1399
    • قیمت (ریال) : 700000
K2_PUBLISHED_IN تازه های کتاب