• عنوان : مدل‌سازی محیط زیست
  • نویسنده : اندرو فورد
  • مترجم : مهدی کلاهیhome
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 430000
منتشرشده در کتابها