• عنوان : بیماری های گوسفند
  • نویسنده : فیلیپ اسکات
  • مترجم : علیرضا تقوی‌رضوی‌زاده، محمدرضا اصلانی
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 200000
منتشرشده در کتابهای برگزیده
  • عنوان : پرورش گوسفند و بز
  • نویسنده : رضا ولی زادهhome
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 330000
منتشرشده در تازه های کتاب
  • عنوان : پرورش بزهای شیری
  • نویسنده : ا. ب‍ارت‍ل‍ت‌
  • مترجم : رضا ولی زادهhome
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 35000
منتشرشده در کتابها
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : طب داخلی حیوانات کوچک همراه با دارونامه ی تخصصی
  • نویسنده : جواد خوش نگاهhome
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 500000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : اکولوژی بذر
  • نویسنده : مایکل فنر
  • مترجم : محمود خسروی
  • تاریخ انتشار : 1375
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی: فرصتها، چالشها و راهکارهای تجاری
  • نویسنده : م‍ک‍ش‌ پ‍ان‍دی‌، دی‍پ‍ع‍ل‍ی‌ ت‍واری‌
  • مترجم : ِناصر شاهنوشیhome، سیاوش دهقانیانhome، ف‍رخ‌‌دین ق‍زل‍ی‌
  • تاریخ انتشار : 1389
  • قیمت (ریال) : 80000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : اصول ژنتیک حیوانی
  • نویسنده : پی. کاناکراج
  • مترجم : علی اصغر اسلمی نژادhome، یوسف اصلانی، علی سامعی
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 62000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : باروری و مامایی در اسب
  • نویسنده : جی‌سی‌دبلیو اینگلند
  • مترجم : ِامیرهوشنگ فلاح رادhome، مسعود طالب‌خان گروسی،ِنیما فرزانهhome
  • تاریخ انتشار : 1390
  • قیمت (ریال) : 57000
منتشرشده در کتابها
  • عنوان : حاصلخیزی خاک و کودهای بیولوژیک (رهیافتی اگرو‌اکولوژیک)
  • نویسنده : محسن جهانhome، مهدی نصیری محلاتیhome
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 62000
منتشرشده در کتابها
صفحه1 از8