• عنوان : بیماری های گوسفند
  • نویسنده : فیلیپ اسکات
  • مترجم : سیدعلیرضا تقوی رضوی زادهhome ، محمدرضا اصلانی
  • تاریخ انتشار : 1399
  • قیمت (ریال) : 1200000
K2_PUBLISHED_IN تازه های کتاب
  • عنوان : پرورش گوسفند و بز
  • نویسنده : رضا ولی زادهhome
  • تاریخ انتشار : 1397
  • قیمت (ریال) : 330000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : پرورش بزهای شیری
  • نویسنده : ا. ب‍ارت‍ل‍ت‌
  • مترجم : رضا ولی زادهhome
  • تاریخ انتشار : 1392
  • قیمت (ریال) : 35000
K2_PUBLISHED_IN کتابها
  • عنوان : كاربرد گياهان شورزيست در تغذية نشخواركنندگان
  • نویسنده : رضا ولی زادهhome ، علی رزاقی، محمد ترحمی
  • تاریخ انتشار : 1398
  • قیمت (ریال) : 170000
K2_PUBLISHED_IN کتابها