مدیریت انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

mr saberi

دکتر حسین صابری

مدیر نشر دانشگاه فردوسی مشهد

شماره تماس: 38802484 051

رایانامه: saberi (at) um (dot) ac (dot) ir

home-1   صفحه خانگی