اگرواكولوژي مناطق خشك دفتر اول: بوم شناخت غذا

 • مناطق خشک جهان از تاب‌آوری اندکی برخوردارند. با وجود این، درمعرض انواع تنش‏های محیطی، به‌ویژه کم‌آبی و گرما قرار دارند. انسان در طی دوران زندگیِ بسیار طولانی خود در این مناطق، به این تنش‌ها سازگار شده، ولی درطی سدۀ اخیر آسیب‌پذیری این مناطق به‌دلیل تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت، تحوّلات اقتصادی و سیاسی و نیز ورود فنّاوری‏های ناسازگار افزایش یافته و در نتیجه منابع طبیعی تجدیدپذیر به‌ویژه آب، خاک و تنوّع زیستی آن خسارت‏ های غیرقابل‌ برگشتی را تجربه کرده است. بدین‌سان مناطق خشک که محلّ ظهور بسیاری از تمدّن‏های کهن، مرکز پیدایش جوامع سکنی‌گزین و نیز خاستگاه کشاورزی بوده، بیش از سایر اقلیم‌های جهان آسیب دیده است. در این‌ راستا، به‌علت سابقۀ دیرین کشاورزی در این مناطق، طراحی روش‌های مدیریت مبتنی‌بر مفاهیم بوم‌شناختی در قالب بینش اگرواکولوژی مورد توافق جوامع علمی و نیز سیاست‌گذاران جهان است. اهداف مجموعۀ پیش‌رو نیز مبتنی‌بر همین نگرش، یعنی تلفیق دیدگاه‏ هایِ بوم‌سازگار و رهیافت‏ های تولید پایدار غذا در مناطق خشک و به‌ویژه در ایران ‏است؛ زیرا تاکنون چنین ساختار مکتوبی در منابع علمی کشور منتشر نشده است. این مجموعه در سه دفتر جداگانه طراحی شده است: در دفتر نخست، غذا در قالبی بوم‌شناختی و از جنبه‏ های اجتماعی و فرهنگی بررسی شده است، دفتر دوم به مدیریت منابع و بوم‌نظام‏ های کشاورزی در مناطق خشک پرداخته است و دفتر آخر به رهیافت‌هایِ بوم‌سازگار در کشاورزی مناطق خشک اختصاص دارد. مطالب این مجموعه که تجمیع اندیشه‏ های پژوهشگران این عرصه ‏های علمی است می ‏تواند برای استادان، دانش‌پژوهان و دانشجویان رشته‏ های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط‌زیست و زیست‌شناسی و نیز مروّجان و همچنين کشاورزانِ پیشرو مفید واقع شود.

 • فصل 1. فرهنگ، غذا و تمدّن: دیدگاهی بوم‎شناختی
  فصل 2. غذا از منظر بوم شناختی در هنرهای باستانی
  فصل 3. غذا در آینۀ میراث کشاورزی
  فصل 4. تولیدات غذایی بوم سازگار در عرصه های حقوقی و اسناد جهانی
  فصل 5. غذا و فلسفه: در تضاد یا تعامل
  فصل 6. چالش های اخلاقی غذا
  فصل 7. خلأ فلسفی معرفت شناسی غذا
  فصل 8. نقش جوامع بومی و محلّی در امنیت و حاکمیت غذایی
  فصل 9. بوم شناسی غذا و تغذیه
  فصل 10. بهداشت غذایی و سلامت
  فصل 11. غذا از منظر اقتصاد بوم شناختی و محیطی
  فصل 12. تجارت غذا: رهیافتی بوم شناختی
  فصل 13. تجارت آب مجازی در غذا

 • بوم شناسی مناطق خشک
  کشاورزی مناطق خشک
  کشاورزی، منابع -- مدیریت

 • خرید نسخه چاپی از: گیسوم
 • خرید نسخه الکتونیکی از: فیدیبو
این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
    161   دفعه