اگرواكولوژي مناطق خشك دفتر دوم: مدیریت منابع و بوم‌نظام‌های تولید

 • بخش سوم: مناطق خشک و منابع محیطی آن
  بخش چهارم: نظام‌های زراعی در مناطق خشک
  بخش پنجم: مبانی تولید و عملیات زراعی بوم‌سازگار در مناطق خشک

 • بوم شناسی مناطق خشک
  کشاورزی مناطق خشک
  کشاورزی، منابع--مدیریت

 • خرید نسخه چاپی از: گیسوم
 • خرید نسخه الکتونیکی از: فیدیبو
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
    131   دفعه