احزاب و سازمانهای سیاسی و عملکرد آنها در خراسان (32-1320)

 • نویسنده:  حسین الهیhome
 • تاریخ انتشار:  1383
 • قیمت (ریال):  18500
 • شابک - ISBN:  978-964-386-039-4
 • ناشر:  دانشگاه فردوسی مشهد
 • شمارگان - تیراژ:  1000
 • نوبت چاپ:  1
 • تعداد صفحات:  408
 • فروست انتشارات:  391
 • قطع:  وزیری
 • نوع جلد:  شومیز
 • عنوان به انگلیسی:  Political parties organizations and their functions in khorasan
 • نوشتارحاضر به بررسی و پژوهش اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خراسان در سال‌های 1332تا 1320پرداخته و عملکرد احزاب و سازمان‌های سیاسی را در این دوران ارزیابی و تحلیل نموده‌است . این کتاب در قالب 4بخش تدوین شده‌است که عناوین آنها عبارتنداز : روزگاری نو، حزب توده ایران ـ سازمان‌های حزبی در شهرستان (کمیته‌های ولایتی) ـ روس‌ها، تبلیغات و هم سویی با حزب توده ایران ـ احزاب، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها

 • ح‍زب‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- خ‍راس‍ان‌ -- اس‍ن‍اد و م‍دارک‌