آناتومی مقایسه‌ای اندام‌های حرکتی در حیوانات اهلی (حاوی فایل تصاویر کتاب)

 • علم آناتومی از دیر باز مورد توجه دانشمندان علوم طبیعی بوده و هریک از آنها سعی بر گشودن این راز بزرگ خلقت داشته اند بطوری که  با آگاهی از ساختارو نحوۀ عملکرد یک اندام، به راحتی می توان در مورد بیماریهای آن تصمیم گیری کرد.
  درکتاب حاضراستخوان ها، مفاصل، عضلات، اعصاب و عروق اندامهای حرکتی قدامی و خلفی حیوانات اهلی بصورت جامع و مقایسه ای شرح داده شده است. مطالعۀ این کتاب می تواند جهت دانشجویان مقاطع مختلف دامپزشکی و کلیۀ محققین علوم دامی و بیولوژی مفید و موثر باشد

 • فصل اول: استخوان شناسي
  فصل دوم: استخوانهاي اندام قدامي
  فصل سوم: استخوانهاي اندام خلفی
  فصل چهارم: مفاصل اندام قدامی
  فصل پنجم: مفاصل اندام خلفی
  فصل ششم: ماهيچه‌های اندام قدامی
  فصل هفتم: عروق خوني اندام قدامي
  فصل هشتم: اعصاب اندام قدامي    
  فصل نهم: ماهيچه‌هاي اندام خلفي
  فصل دهم: عروق خوني اندام حرکتی خلفي
  فصل یازدهم: اعصاب اندام خلفي    

  منابع

 • استخوان‌‌ها، کالبد‌شناسی مقایسه‌ای، کالبدشناسی دامی

این مورد را ارزیابی کنید
(8 رای‌ها)
    9130   دفعه